Hjem

Det medisinske fakultet

Det medisinske fakultet består av fem institutt, og har over 1900 studenter og 1200 tilsette.

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 phD-kandidatar, er vi ein av dei største bidragsytarane til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Studer hos oss

I tillegg til medisin-og odontologistudia tilbyr vi utdanning innan ei rekke fag både på bachelor-, master og doktorgradsnivå. Vi har også ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar.

Nyhet

Sikrer bedre samarbeid om helseforskning

Forskningsenhet for helseundersøkelser gjør forskningssamarbeid mellom næringen, helseinstitusjoner og universitetet enklere. Nå har de signert sin første samarbeidsavtale.

FORSKNING | MEDISIN

Astmamedisin halverer Parkinsons-risiko

Basert på 100 millioner norske resepter har forskere ved Universitetet i Bergen funnet at astmamedisin halverer risikoen for Parkinsons sykdom. Studien er publisert i Science.

K. G JEBSEN-SENTER

UiB åpnet K. G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer

John F. Kennedy hadde en slik sykdom. Nå skal K.G Jebsen senter for autoimmune sykdommer forske på lidelser som rammer stadig flere nordmenn.

Sosiale medier

Følg studentene våre på Snapchat!

Nå kan du følge studenter ved studieprogrammene ernæring, farmasi, tannpleie, odontologi og medisin på Snapchat!

STAMCELLER | TEGNESERIE

Fra forsker til superhelt

Cecilie Gudveig Gjerde forsker på stamceller og kjevebein. Hun har blitt tegneseriehelt på grunn av det.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen - Helseklyngen i Bergen

Helsecampus Årstadvollen (Helseklyngen i Bergen) skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider

Ledige stillinger