Hjem
Click

Det medisinske fakultet

Velkommen som student hos oss!

På desse sidene finn du informasjon som kan vere nyttig for deg som skal studere hos oss til hausten.

Studiestart er måndag 14. august.

Vi gler oss til å ta imot deg!

Studiestart 2017

Informasjon til nye studentar ved Det medisinske fakultet

Velkommen som ny student ved Det medisinske fakultet hausten 2017!

STAMCELLER | TEGNESERIE

Fra forsker til superhelt

Cecilie Gudveig Gjerde forsker på stamceller og kjevebein. Hun har blitt tegneseriehelt på grunn av det.

Forskning

Effekt og nytte av nanopartikler

Nanopartikler er objekter i molekylstørrelse som brukes i både klær og medisin. Hva gjør de med kroppen og miljøet? Det ønsker Mihaela Cimpan å se nærmere på i flere EU-finansierte prosjekter.

LEDELSE

Det nye dekanatet er klart

Per Bakke er tilsatt som ny dekan ved Det medisinske fakultet fra 1. august 2017. Nå er det klart hvem han vil ha med seg i dekanatet.

HELSEKLYNGE

– Helseklynger er avgjørende for fremtidens helseutfordringer

For å løse pasientenes helsebehov fremover, bør man samle ulike profesjoner under samme tak, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen - Helseklyngen i Bergen

Helsecampus Årstadvollen (Helseklyngen i Bergen) skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider

Dan Filip Blindheim

Ledige stillinger