Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

UNIVERSITETSLIV

Smittsom begeistring

På ein konferanse i august 2016 samla krefter frå heile Bergensregionen seg for å ta Helsecampus Årstadvollen eit steg nærare realisering.

Semesterstart 2016

Fakultetet ønska nye studentar velkommen!

Dekan Nina Langeland, fadderstyret og resten av Det medisinsk-odontologiske fakultet helsa dei nye studentane velkommen til fakultetet.

Studiestart hausten 2016

Del din studiestart med oss!

Korleis opplever du din studiestart ved Det medisinsk-odontologiske fakultet? Del møtet ditt med studielivet etter sommaren på Instagram, og vinn gåvekort til pensumbøker.

Forskning | Prisvinner

European Academy of Neurology Investigator award to Marte Helene Bjørk

At the annual European Academy of Neurology (EAN) Congress in Copenhagen 28. - 31. May 2016, Marte Helene Bjørk from Bergen Epilepsy Research Group won the clinical research Tournament for young Neurologists

PRISUTDELING | FAKULTETETS DAG

Feiret gode resultater

Vitenskapelig ansatte som blir "studenter", formidling i særklasse, eksternfinansiering og UiBs Brüsselkontor. Alt dette og mer til ble dekket på Fakultetets dag 2016.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Ny studieplan i medisin

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt medisinsk studium skal være. Vi skal utvikle medisinstudiet slik at vi skal utdanne enda bedre leger. Da må vi legge til rette for at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen.   

Den nye studieplanen ble iverksatt høsten 2015.

Les mer om arbeidet med ny studieplan i medisin.

Fra sommerjobb til master

I utgangspunktet ønsket jeg å skrive om noe som var relatert til arbeidslivet. I tillegg var det viktig å skrive om et tema jeg kunne få bruk for som ferdig utdannet farmasøyt
Gunnhild Langdal