Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

Forskning | Kosthold

Frikjenner mettet fett

Ny studie ved UiB motsier at mettet fett er den store synderen i kostholdet.

Nyhet

Vil 3D-printe deler av skjelettet ditt

UiB-professor Kamal Mustafa ledet forskergruppe som vant Idèkonkurransen 2016.

Nyhet

- Betyr mye for det lokale forskningsmiljøet

Charalampos Tzoulis var en av de som ble beæret med midler fra Bergen forskningsstiftelse. Han skal bruke pengene til å komme nærmere et svar på Parkinsongåten.

FORSKNING | MEDISIN

Unge kreftoverlevere har høyere risiko for selvmord

Overlevere av kreft i ung alder hadde dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv.

Forskning | Medisin

Svikt i hjernens kraftstasjon kan føre til Parkinson sykdom

- Funnene våre forsterker forståelsen av hjernens aldring og Parkinsonsykdom og kan gi en nøkkel til behandling av sykdommen, sier doktor Tzoulis ved UiB.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her