Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Studer hos oss

I tillegg til medisin- og odontologistudia tilbyr vi utdanning innan ei rekkje fag på både bachelor- master og doktorgradsnivå. Vi har og ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar.  

Søknadsfrist for opptak er 15. april.

Studentintervju

Ernæring handler om mer enn sunnhet

Jeg har blitt mye mer kritisk til det jeg leser om kosthold og ernæring, sier Ingvild Sætherbø, student på bachelorprogrammet i human ernæring ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Nyheter

- Fiskeoppdrettsnæringen trenger farmasøyter

Universitetslektor Quynh Le er per i dag den eneste farmasøyten i landet som jobber i oppdrettsnæringen. – Det er ennå ikke så kjent at farmasøyter trengs i denne bransjen, forteller hun.

FORSKNING | MEDISIN

Lungene svekkes i overgangsalderen

Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.

Forskning

Fjernet amalgamfyllinger - fikk bedre helse

Pasienter opplevde at den generelle helsen forbedret seg etter utskiftningen av amalgamfyllingene i tennene. Skyldes det utskiftningene eller andre forhold ved behandlingen?

Nyheter

Følg studentene våre på Snapchat!

Nå kan du følge studenter ved studieprogrammene ernæring, farmasi, tannpleie, odontologi og medisin på Snapchat!

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her