Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Studer ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB

Studer hos oss

I tillegg til medisin- og odontologistudia tilbyr vi utdanning innan ei rekkje fag på både bachelor- master og doktorgradsnivå. Vi har og ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar.  

Søknadsfrist for opptak er 15. april.

UTDANNING | MEDISIN

UiB-student forsker på tenåringsgraviditet i Zambia

Taran Grønvik fikk tidlig erfaring med forskning og feltarbeid på forskerlinjen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Studentintervju

Forsker på hva som gjør at vi husker

Sverre Grødem visste allerede fra han var ferdig på videregående, og skulle stake ut kursen for fremtiden, at han ønsker seg en karriere innen forskning.

Nyheter

Fra 0 til 9 på 2 år

På to år har tallet på utvekslingsstudenter på odontologi økt fra 0 til 9. Bak tallene ligger en satsning som gir studentene en opplevelse for livet.

Nyheter

Pasienter med demens og kreft har større grad av nevropsykiatriske symptomer

– Kan tyde på at comorbide med demens og kreft er en sårbar gruppe som man bør være særlig oppmerksom på med hensyn til behandling, sier stipendiat Kjersti Blytt

Nyheter

Følg studentene våre på Snapchat!

Nå kan du følge studenter ved studieprogrammene ernæring, farmasi, tannpleie, odontologi og medisin på Snapchat!

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Helsecampus Årstadvollen (HCÅ)

Helsecampus Årstadvollen skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. Det psykologiske fakultet skal bidra til å realisere denne visjonen.

Les mer her