Hjem
Click

Det medisinsk-odontologiske fakultet

Det medisinsk-odontologiske fakultet tilbyr utdanning innan ei rekkje fag i tillegg til medisin- og odontologistudia.

Vi har mange forskarar på internasjonalt nivå, som stadig gjer viktige helsefunn. Det medisinsk-odontologiske fakultet vil vere eit flaggskip for helsekunnskap, både når det gjeld utdanning, forsking og formidling.

 

Utdanning ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Fakultetet tilbyr studium på både bachelor-, master- og doktorgradsnivå og har ei eiga forskarline for medisin- og odontologistudentar. 
 

Gastroskopi | Pingvin

Mot alle odds

Dette er den uvanlige historien om en pingvin på et operasjonsbord på Dyreavdelingen ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Og historien om et fotballandslag og et dyr som gjør det ingen trodde var mulig.

Forskning Grand Prix | Profil

Mikrobobler og ultralyd kan redde flere ved hjerneslag

- Tid er hjerne! De første 4,5 timene etter et hjerneslag er avgjørende, sier Aliona Nacu. Hun og kollegene står bak forskning som kan redde liv.

Forskning Grand Prix | Profil

Tett på kreftens gener

- Forskningen kan kanskje hjelpe oss til å skreddersy medisiner til den enkelte kreftform og den enkelte pasient, sier forskerlinjestudenten Philipp Strauss.

FORSKNING | MEDISIN

Gammel kreftmedisin kan brukes på ny

UiB-forskere har funnet ut at medisin mot nyrekreft sannsynligvis kan brukes mot langt flere kreftsykdommer enn opprinnelig antatt.

FORSKNING | MEDISIN

Røykende fedre øker astmarisiko for fremtidige barn

En studie fra Universitetet i Bergen viser at astma er tre ganger så vanlig blant barn som har fedre som røykte i ungdommen, enn blant ikke-røykere.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinsk-odontologiske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. Her finn du ei tematisk oversikt over fleire av desse.

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Ny studieplan i medisin

Det er mange prosesser i samfunnet og i utdanningssystemene som er avgjørende for hvordan et godt medisinsk studium skal være. Vi skal utvikle medisinstudiet slik at vi skal utdanne enda bedre leger. Da må vi legge til rette for at studentene både får god fagkompetanse, en hensiktsmessig utvikling av yrkesrollen og profesjonelle ferdigheter, og en akademisk bakgrunn som ivaretar den videre faglige utviklingen.   

Den nye studieplanen ble iverksatt høsten 2015.

Les mer om arbeidet med ny studieplan i medisin.

Tilfeldigheter gjorde at medisinstudent Birgitte Gogstad havnet i Leipzig

Jeg synes det var innmari morro å lære et nytt språk. Det er også interessant å se hvordan helsevesenet fungerer i andre land, og hvilke utfordringer som preger helsesystemet og samfunnet i det respektive landet.
Birgitte Gogstad