Hjem
Click

HR-avdelingen

HR- avdelingen
Telefon: (47) 55 58 21 00
E-post: post@hr.uib.no

HMS-seksjonen
Telefon: (47) 55 58 20 54
E-post: post@hms.uib.no

Dokumentsenteret
Telefon: (47) 55 58 39 39
E-post: post@uib.no

Ledelsen ved avdelingen
Fungerende HR-direktør, Britt-Karin Muri
Seksjonsleder ved HMS-seksjonen, Roar Nese
Fungerende arkivleder ved dokumentsenteret, Ingvild Bjelland

BALANSE
Universitetet i Bergen leder studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen», som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Den lave kvinneandelen blant seniorforskere og stillinger på toppnivå er slående og urovekkende. BALANSE er Forskningsrådets nye satsing for å bidra til å endre på dette.