Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er statsvitenskap som studerer politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, deltakelse og atferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. På sammenliknende politikk får du innsikt i vilkårene for demokrati og demokratisk utvikling, og innføring i ulike måter demokrati kan organiseres på. Du kan blant annet studere politiske ideologier, regional integrasjon, politisk økonomi og offentlig politikk på tvers av land. Du kan også gå i dybden på politikk i forskjellige deler av verden. Les om studenters erfaringer og om studiehverdagen.

Hva kan du bli? Se hva sampolkandidater jobber med. Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene! 

Videokonkurranse

Vinner av sampols videokonkurranse kåret

Bachelorstudent Torjus Birk Holmsen har produsert vinnervideoen i sampols videokonkurranse. 

Forskning

Pengemakt og kjønnsbalanse i politikken

Sampol-professor Ragnhild Louise Muriaas sitt nye forskningsprosjekt “Money Talks” skal forske på hvordan økonomi påvirker kvinners politiske deltagelse.

Masterstudier

Fra Nord Universitet til master i sampol

Mindre kull, tettere oppfølging og nivået på metodeundervisning var avgjørendre da Tonje Støver Knutsen valgte sampol som studiested for sin mastergrad.

Vitnesbyrd

Partner i Corporate Communications

En typisk hverdag for Kaia Tetlie inneholder alt fra å utvikle prosjektplaner til å igangsette Snapchat-takeover. Hun anser evnen til å lære å lære raskt som den viktigste egenskapen hun tok med seg fra bachelorgraden i sammenliknende politikk.

Utdanning

Sampols masterprogram får skryt i ny rapport

Masterprogrammet i sammenliknende politikk mottok nylig sin programsenssorrapport for perioden vår 2014 til høst 2017. Tilbakemeldingene er svært positive, og særlig programmets fokus på studentforskning løftes frem av programsensor Magnus Feldmann fra University of Bristol.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.