Hjem
Click

Institutt for sammenliknende politikk

Har du søkt bachelor og vil vite mer? 
Sampolstudenter er landets mest fornøyde i følge Studiebarometeret!
Les intervju med bachelortstudentene Robin (sampol) og Celine (europastudier).
I Bergen finner du en studentforening for alt

Har du søkt master og vil vite mer?
En ekstern evaluering viser at masterprogrammet i Sampol holder internasjonalt høyt nivå.
Les hvorfor masterstudentene Thea og Mathilde valgte å flytte til Bergen etter fullført bachelor. 

Lurer du på hvilke muligheter du får? 
Se hva ferdige sampolkandidater jobber med.
Vi tilbyr også valgfri arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene

Har du spørsmål?
Send e-post til studieveileder@isp.uib.no

Valgforskning

Prediksjonsmarkeder som mål på forventet valgutfall

Sveinung Arnesen, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk, med ny artikkel publisert i Electoral Studies.

Rokkanforelesningen 2016

The Three D's of Community: Distance, Difference, Dependence

Marks and Hooghe built their lecture on Rokkan’s profound analysis of peripheral community. They discussed how distance, difference and dependence of territorial communities endure within a state.

Symposium

Stein Rokkan’s Heritage to Contemporary Political Science:

- Understanding Representational and Policy-Making Challenges in Multi-Jurisdictional Polities.

Nye stipendiater

Urfolk og styresett i nordområdene

Elin Monstad og Aaron Spitzer er nyansatte stipendiater ved Institutt for sammenliknende politikk.

Special Issue i Civil Wars

Understanding Armed Groups and Party Politics

Den nyeste utgaven av tidsskriftet Civil Wars er en special issue redigert av Gyda Marås Sindre og Johanna Söderström.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal