Hjem
Click

Institutt for sammenliknende politikk

Årsstudium   Bachelorprogram   Masterprogram   Europastudier

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene

Har du spørsmål?

Send e-post til studieveileder@isp.uib.no

Praksis

Mer bevisst på egne ferdigheter

Petter Kristiansen Arnesen går siste året på bachelorprogrammet i sammenliknende politikk og har planer om å fortsette på masterprogrammet. Dette semesteret tar han praksis i sammenliknende politikk og er utplassert ved Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling.

Praksis

Unik mulighet til å bruke alt det man har lært

Ronja Breisnes tar en bachelor i sammenliknende politikk. Dette semesteret er hun utplassert som praksisstudent i KS – kommunesektorens arbeidsgiverorganisasjon.

Seminarledere søkes

Instituttet søker seminarledere

Har du lyst til være seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk neste semester?

Praksis

Hypersosialt og kunnskapsrikt miljø

Sampolstudent Kristian H. Torp går siste år på bachelorgraden og planlegger en mastergrad innenfor offentlig administrasjon og ledelse. Høsten tilbringer han i Brussel hvor han jobber som studentpraktikant ved Vest-Norges Brusselkontor.

Michaël Tatham

SAMPOL-forsker avslører ny innsikt i europeiske regioner

I sin nye bok utforskerpProfessor Michaël Tatham hvordan stater og deres sub-statlige regioner samarbeider (og noen ganger krangler) i EU.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal