Hjem
Click

Institutt for sammenliknende politikk

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er en av greinene i statsvitenskap, og en systematisk studie av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, og adferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammenlikninger på tvers av politiske system og endringer over tid står sentralt.

 

Studiestart

Motivasjon og skremsel

Torsdag 17. august ble nye masterstudenter på sammenliknende politikk ønsket velkommen.

Studiestart

Forventningsfull sampolstart

Onsdag 16. august inviterte Institutt for sammenliknende politikk de nye førsteårsstudentene ved Europastudier og sampol til fagdag, som en del av semesterstartuken.

FREMTIDENS FORSKERE

Forsker for å hjelpe samfunnets svakeste

Georg Picot har lenge forsket på midlertidige ansettelser i arbeidslivet. I sitt neste prosjekt ønsker han å se på lavtlønnsyrker og hvordan offentlige tiltak påvirker lønn.

UiB på Arendalsuka

Medborgerpanelet overrasket

Forskere fra Norsk Medborgerpanel presenterte sine funn for besøkende på Arendalsuka. Mange fikk seg en overraskelse etter å ha testet hvilket parti sine velgere de ligner mest på.

Utveksling

Hvor reiser studentene?

Trodde du den typiske SamPol-studenten dro til USA på utveksling? Tallene for utveksling de siste to år viser tvert imot at flertallet heller er frankofile og kortreiste.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.