Hjem
Click

Institutt for sammenliknende politikk

Har du søkt bachelor og vil vite mer? 
Sampolstudenter er landets mest fornøyde i følge Studiebarometeret!
Les intervju med bachelortstudentene Robin (sampol) og Celine (europastudier).
I Bergen finner du en studentforening for alt

Har du søkt master og vil vite mer?
En ekstern evaluering viser at masterprogrammet i Sampol holder internasjonalt høyt nivå.
Les hvorfor masterstudentene Thea og Mathilde valgte å flytte til Bergen etter fullført bachelor. 

Lurer du på hvilke muligheter du får? 
Se hva ferdige sampolkandidater jobber med.
Vi tilbyr også valgfri arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene

Har du spørsmål?
Send e-post til studieveileder@isp.uib.no

Ny doktorgrad

Den evangeliske kirkens rolle i Guatemalas politikk

Fredag 20. mai disputerte Maren Christensen Bjune for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Religious change and political continuity. The evangelical church in Guatemalan politics”.

Studiekvalitetsprisen

Alternative oppgaveløsninger blir godt mottatt av studentene

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SU) har nominert Sampol107 Politisk mobilisering til Studiekvalitetsprisen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet.

Formidling

Forskningsformidling gjennom podcast

Lars Erik Berntzen er tidligere ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk og for tiden stipendiat ved Det europeiske universitetsinstituttet i Firenze. Sammen med Jonas Bergan Dræge lager han podcasten Politikk og Røvere.

Bli en alumni

  • Ordet alumni er latin, og betyr tidligere elever ved en skole.
  • UiB Alumni er en møteplass for alumner, fagmiljøer og studenter som har tilknytning til Universitetet i Bergen (UiB). Gjennom alumnusportalen formidles informasjon og kontakt.

Gå til UiB sin alumnusportal