Hjem

Institutt for sammenliknende politikk

Hva er sammenliknende politikk?

Sammenliknende politikk er en av greinene i statsvitenskap, og en systematisk studie av politiske institusjoner, organisasjoner, prosesser, og adferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Sammenlikninger på tvers av politiske system og endringer over tid står sentralt.

Forsker II ved Uni Research Rokkansenteret

Ole Martin Lægreid leverte sin masteroppgave ved Institutt for sammenliknende politikk i 2011. Han jobber nå som forsker ved Uni Research Rokkansenteret, og tror Sampols gode rykte er til god hjelp for uteksaminerte kandidater som skal ut på arbeidsmarkedet.

Videokonkurranse

Videokonkurranse: "Hvorfor bør man studere sampol?"

Send oss ditt forslag til rekrutteringsvideo innen 1.mars. Det beste forslaget premieres med kr 5000,-

Nyheter

Sosialt og faglig givende mastergrad

Nadia Rojahn Martinsen, Eirik Rekve Thorsheim og Truls Lier la nylig bak seg sitt første semester ved Sampols mastergrad. Etter det Truls beskriver som en ilddåp av en læringsmetode i begynnelsen, kom en svært lærerik og sosial tid for de tre.

Forskning

Velferdsstatens normative spørsmål

Elvbakken, Hansen og Kuhnle som temaredaktører for Norsk sosiologisk tidsskrift.

Utveksling

På tide å reise ut!!

Fristen for å søke utveksling fra høsten 2018 nærmer seg. Et opphold i utlandet gir deg nye faglig perspektiv og unik erfaring.

Hva kan du bli?

Se hva tidligere sampolstudenter jobber med.

Vi tilbyr arbeidspraksis integrert i bachelorstudiene!

I løpet av studiene er det gode muligheter for å reise på utveksling.