Bibliotekets spesialsamlinger

Universitetsbibliotekets spesialsamlinger består av en stor billedsamling, manuskripter, diplomer, kart, antikvariske boksamlimger og aviser. 

Samlingen er åpen for forskere, studenter, presse, forlag og andre med interesse med lokal- og kulturhistorie. 

Besøk bibliotekets spesialsamlinger på nett.