Hjem
BRuSH
Kompetanse

Forskningsgruppen BRuSH

Hardingasete group photo
Foto/ill.:
Randi Bertelsen

Hovedinnhold

Forskningsgruppen BRuSH (Oral bacteria as determinants for respiratory health) er en tverrfaglig gruppe som dekker fagområder som epidemiologi, statistikk, biostatistikk, økologi, molekylærbiologi, mikrobiologi, odontologi og medisin. Hovedmålet er å prøve å forstå sammenhengen mellom bakterier i miljøet rundt oss, bakterieflora og betennelsestilstander i munnhule og hvordan disse påvirker lungehelse. Kunnskapen som genereres i prosjektet vil kunne være med på å bidra til å forebygge kroniske lungesykdommer og dermed øke antall leveår med god livskvalitet.

Forskningsgruppen samarbeider med grupper fra Universitetet i Bergen, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vestland og Haukeland universitetssjukehus. Forskningsgruppen har mange internasjonale samarbeidspartnere fra blant annet Sverige, Danmark, Island, Estland, Tyskland, Japan, Australia og USA

Prosjektene inkluderer tema som

· Bakterier og endotoksiner i innemiljø 

· Bakterier i munnhule og lungefunksjon 

· Antibakterielle kjemikalier, eksem og bakterier 

· Hånddesinfisering og bakteriene i huden 

· Bakterier og inflammasjon 

· Eksperimentelle modeller for bakterier og lungesykdom 

· Periodontitt og lungefunksjon 

· Tannhelse og hjertesykdom 

· Metagenomikkdata fra munnhule

 

Vi holder til i Klinisk Institutt 2 sine kontorlokaler i laboratoriebygget på Haukeland Universitetssjukehus.