Hjem
Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)
CeSAM 2023

Et tilbakeblikk på CeSAM's aktiviteter i 2023

Ettersom dagene sakte blir lengre, tar vi et øyeblikk til å reflektere over prestasjonene våre fra i fjor.

Neste
Katja Malmborg explains the IPBES Nature Futures Framework
Foto/ill.:
Dagmar Egelkraut
1/2
vandvik podcast
Foto/ill.:
NaturviterPodden
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Forskningshøydepunktene

Blant forskningshøydepunktene i 2023 var starten på to prosjekter (Actionable og Become), som fokuserer på å bygge bærekraftige sosioøkologiske samfunn, og biosfæreområder som effektive bevaringstiltak. Begge prosjektene ledes av Alicia Donnellan-Barraclough, og involverer flere andre CeSAM-tilknyttede forskere.

Medlemmer av CeSAM har vært involvert i to store bevilgningssøknader: en ny FME Areal-prosjektsøknad med samarbeidspartnere fra NINA og energisektoren, og en om Mohn Mountain Center. Vi har også vært med å arrangere flere arrangementer, som den første biosfæredagen i Nordhordland, og en Youth visions workshop i forbindelse med et stort møte med IPBES-representanter i Bergen i desember.

Våre forskere publiserte en rekke artikler, som blant annet diskuterer naturkrisen, rom for semi-naturlige landskap, hvordan arealbruksendringer påvirker økosystemtjenester, og kartlegging av historiske matplanter og menneskelige indikatorer gjennom pollenanalyse.

Jarrod Cusens forsvarte med suksess sin doktorgradsavhandling “‘Mapping the connections’; an integrated approach to mapping Nature’s contributions to people in a Nordic Biosphere Reserve”.

Til slutt gleder vi oss over å kunne annonsere en ny CeSAM-tilknyttet PhD-student, som skal fokuserepå økosystemtjenester i Norge, veiledet av Peter Manning (BIO) og Endre Tvinnereim (SV).

Politikk og folkeopplysning

Fjoråret var et stort år for politisk påvirkning og folkeopplysning, hvor spesielt Vigdis Vandvik representerte CeSAM på mange nasjonale og internasjonale arenaer. Som en del av IPBES var hun vitne til at Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF, Naturavtalen) ble vedtatt på FNs konferanse om biologisk mangfold (COP15) i Montreal. I etterkant diskuterte hun hva denne avtalen betyr for Norge i en rekke radioprogrammer, podcaster, artikler og TV-opptredener; og laget en "jukselapp" for å lettere forstå avtalen - denne har blitt spredt vidt, og til og med tatt med i en bok.

Videre har Vandvik hatt en nøkkelrolle som en av hovedforfatterne i IPBES Invasive Alien Species Assessment, og nylig også i Naturrisikoutvalget.

Inger Måren representerte UiB og CeSAM da hun ga innspill til to viktige stortingsmeldinger som svar på naturavtalen og en klimarapport for perioden frem mot 2035.

Til slutt leder Dorothy Dankel UiBs samarbeid med dokumentarskapere for Netflix, som vitenskapelig rådgiver for den kommende serien «Our Oceans».