Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Hovedinnhold

CET sin styringsgrupp har det overordnede ansvaret for senterets faglige utvikling og måloppnåelse.

Gruppen er sammensatt av representanter for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Institutt for Geografi, Bjerknessenteret for klimaforskning, NORCE og Norges Handelshøyskole.