Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Om cet

Styringsgruppen

CET sin styringsgruppe har det overordnede ansvaret for senterets faglige utvikling og måloppnåelse.

Hovedinnhold

Gruppen er sammensatt av representanter for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for Geografi, Bjerknessenteret for klimaforskning, NORCE og Norges Handelshøyskole.

Styringsgruppe 2022 - 2025 

MedlemmerVaramedlemmer
Siri Gloppen (Prodekan for forskning, SV-fakultetet)Jan Erik Askildsen (Dekan, SV-fakultetet)
Peter Andersen (Institutt for geografi)Gro Aase (Institutt for geografi)
Ståle Knudsen (Institutt for sosialantropologi)Lise Hellebø Rykkja (Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap)
Kikki Kleiven (Bjerknessenteret)Kristin Guldbrandsen Frøysa (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 
Ingrid Helgøy (NORCE)Trond Martin Dokken (NORCE)
Malin Arve (NHH)