Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

CET sin styringsgrupp har det overordnede ansvaret for senterets faglige utvikling og måloppnåelse.

Gruppen er sammensatt av representanter for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Institutt for Geografi, Bjerknessenteret for klimaforskning, Uni Research og Norges Handelshøyskole.