Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kunstpraksis 2

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeART110
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Campus UiB.

Mål og innhald

I dette semesteret begynner studenten å utvikle en selvstendighet i egen kunstnerisk praksis. Dette innebærer større grad av fordypning og arbeid med selvinitierte kunstprosjekter.

Studiet tar opp tema som faglig samanheng, faglige tradisjoner, utforskning av materialer og formale eksperiment. Studenten skal kunne reflektere på et grunnleggande nivå over metodebruk og faglige sammenhenger i egen praksis. HMS-sertifisering til enkelte verksteder tilbys i alle semester på angitte tidspunkt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kjennskap til etiske og politiske problemstillinger i kunstneriske prosesser
 • Utvikle studentens kunstfaglige terminologi
 • Identifisere og reflektere kritisk over aktuelle problemstillinger.

Ferdigheter

 • Eksperimentere med kunstneriske idéer og prosesser
 • Analysere kompleksiteten i kunstneriske virkemidler
 • Utvikle bevissthet om kunstneriske metoder.

Generell kompetanse

 • Videreutvikle eget kunstnerisk uttrykk
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskapar

Bestått ART100 "Introduksjon til kunstpraksis".

Tilrådde forkunnskapar

REF100 og emner frå metode/medium-emnegruppen.

Krav til studierett

Opptak til emnet krever studierett i Bachelorprogrammet i kunst.

Arbeids- og undervisningsformer

I dette emnet er kjernen i undervisning knyttet til veiledning av den enkelte student. Veiledning er en strukturert samtale som stimulerer studenten til å undersøke og utvikle sitt kunstnerskap. Veiledning skal oppmuntre til refleksjon og til at studenten er aktiv både under samtalen og i perioden mellom hver veiledning. Hensikten er at studenten blir bevist sin egen skapende prosess, og dermed utvikle større selvstendighet og ta ansvar for egen læring. Veiledning er både individuell og i gruppe. Det vil også i legges opp til gruppekritikker og gjennomganger ledet av instituttets ansatte.

Selvstyrte arbeidsprosesser er særlig vektlagt. I kunstpraksis 2 vektelegges i tillegg seminardiskusjoner og visning av kunstneriske resultater. Undervisningen kan også bestå av forelesninger, presentasjoner, seminar, teknikk- og metodeøvelser, i tillegg til veiledning og gruppediskusjoner.

I starten av semesteret leverer studenten en individuell plan for planlagte studieaktiviteter knyttet til utvikling av egen kunstnerisk praksis/prosjekt. Studieaktivitene må knyttes til læringsmålene i emnet og skal godkjennes av hovedveileder.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Oppmøte ved semesterstart.
 • Minimum 3 veiledninger med hovedveileder, individuelt eller i gruppe.
 • Innlevering av individuell semesterplan i starten av semesteret, til frister gitt av instituttet. Semesterplanen skal være godkjent av hovedveileder.

Vurderingsformer

Semestervurdering er en mappevurdering som finner sted mot slutten av hvert semester.

Mappen skal inneholde:

 • Semesterrapport; en skriftlig redegjørelse for faglig utvikling for inneværende semester, samt dokumentasjon av faglig aktivitet.
 • Muntlig semestervurdering skjer i form av en 45 minutters samtale med hovedveileder og en annen faglig ansatt, som avsluttes med at studenten får strukturert tilbakemelding om eget arbeid og progresjon.

Bestått semestervurdering er en forutsetning for videre studier i bachelorprogrammet.

Vurderingsgrunnlag:

 • Oppmøte på individuelle- og gruppeveiledninger
 • Individuell semesterrapport
 • Muntlig redegjørelse for egen læring og arbeidsinnsats under semestervurderingen

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår.

Emneevaluering

Emnet evalueres hvert tredje år.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna.

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med studierettleiar: studieveileder.kmd@uib.no eller ring +47 55 58 300.