Hjem
Studentsider
Masteremne

Abdominal og akutt ultralyd

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeELMED322
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Medisinstudiet, fjerde, femte og sjette studieår.

Undervisningssemester

Vår, elektiv periode er i januar.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi teoretisk og praktisk innføring i

 • Gastroenterologisk ultralyd: Normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse.
 • Akutt radiologi: valg av modalitet, bruk av ultralyd ved akutte tilstander, FAST UL, traume CT

Emnet skal gjennom praktisk øving gi deltakerne en grunnleggende forståelse for ultralyd og dets bruksområder, med fokus på abdominale undersøkelser.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • kan forstå normal og patologisk sonoanatomi ved dei mest vanlge tilstander i abdomen og relatert til noen akutte tilstander

Ferdigheiter

Studenten:

 • behersker dei enklaste funksjonane på en ultralydmaskin
 • kan gjennomføre 6+ abdominal ultralyd undersøking
 • kan sjølvstendig gjenkjenne normal sonoanatomi ultralyd
 • kan vurdere og gjenkjenne tydelege patologisk abdominal sonoanatomi spesifisert i egen point-of-care liste, også ved akutte tilstander
 • behersker å kommunisere funn ved ultrasonografi til anna helsepersonell og pasienter

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan kritisk vurdera funn ved ultrasonografi
 • tar ansvar for eigen videreutvikling av ultralydferdigheiter

Krav til forkunnskapar

Deltakarane må ha kunnskap om kroppens organanatomi og fysiologi. 
Gjennomgått ultralydundervisning (MED5 og MED6).

Tilrådde forkunnskapar

Fysikkunnskaper er en fordel, men er ikkje nødvendig. Det anbefales å ha en viss oversikt over traumatologi; ABC, "vanlige" traumer, traumehåndtering.

Krav til studierett

Medisinstudiet

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesningar, praktisk øving, gruppearbeid, hospitering, simulatortrening, ferdighetssentertrening, seminar og evalueringstime. Kurset er interaktivt lagt opp.

Deltakarantall:
Minimum 7 og maksimum 20 studenter

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på gruppearbeid og praktiske øvingar

Vurderingsformer

Vurdering vil bestå av to elementer:

1. Digital test: Flervalgsoppgåver med spørsmål for å teste teoretisk forståelse

2. Muntlig/praktisk test: Vurdering av bilder og filmer for å teste forståelse

Eksamen vil vare 1 time. Kvar del vil vektas likt.

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Emneevaluering

Skriftleg og plenumsevaluering

Kontakt

Klinisk institutt 1 - studie@kliniskmedisin.uib.no