Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i kunstig intelligens

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gjev teoretisk og praktisk grunnlag for fleire under-displinar i kunstig intelligens. Kurset vil omhandle slike tema som planlegging, søk i tilstandsrom, optimalisering for kunstig intelligens, kunnskapsrepresentasjon, logikk-basert resonnerings, resonnering med usikker informasjon, multi-agent-system, naturleg språk og den semantiske veven.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten har

 • teoretisk kunnskap om kunstig intelligens-algoritmar og metodar bruk for problemløysing i intelligente datasystem.
 • god forståing for koplingar mellom utbreidde under-disiplinar i kunstig intelligens, som eit godt fundament for vidare studiar innan kunstig intelligent.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunstig intelligens-metodar i moderne programvare.

Krav til forkunnskapar

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar ved Universitetet i Bergen

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar, oppgåveløysing, programmeringsøvingar, normalt 2 timar førelesing og 2 4-timar datalab i 14 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Oppdatert: Vurderingsform endra frå 4 timar skuleeksamen til 2 timar heimeeksamen hausten 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny skriftleg eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Dato
  30.11.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Oppgave utleveres
  30.11.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.11.2020, 11:00
  Trekkfrist
  16.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen