Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ernæringsbiokjemi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNUTR115
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet er en innføring i ernæringsbiokjemi. Studentene vil få innsikt i hvordan næringsstoffer påvirker biokjemiske prosesser og signalveier og hvordan dette kan føre til utvikling av ernæringsrelatert sykdom. Laboratoriekurset vil gi innsikt i biokjemiske metoder og analyser som brukes i ernæringsrelatert forskning.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 

Kunnskaper:

 • beskrive biokjemiske prosesser relevant for energimetabolisme
 • forstå prinsippene bak karbohydrat-, lipid- og aminosyremetabolisme og hvordan disse kan virke sammen.
 • forstå prinsipper bak laboratoriemetoder som brukes for å studere ernæringsrelevant energimetabolisme

 

Ferdigheter:

 • kunne designe forsøksoppsett for å kunne studere energimetabolisme
 • kunne kritisk evaluere vitenskapelige artikler innen ernæringsbiokjemi

 

Kompetanse:

 • kunne stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsbiokjemiske problemstillinger med andre studenter

Krav til studierett

Opptak til bachelor i human ernæring.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Ca 30 timer forelesninger og kollokvier + ca 30 timer laboratorieøvelser.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurset er obligatorisk. Minimum 80% må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Innlevering av journal etter hvert laboratoriekurs. Journalene må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen 4 timer

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I forbindelse med instituttets kontinuerlige arbeid for å forbedre studiet blir det jevnlig organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentene. Evalueringsresultatene vil ligge til grunn for revisjoner av studieplaner, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ +47 55 97 73 45 / 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen