Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ernæringsbiokjemi

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet er en innføring i ernæringsbiokjemi. Studentene vil få innsikt i hvordan næringsstoffer påvirker biokjemiske prosesser og signalveier og hvordan dette kan føre til utvikling av ernæringsrelatert sykdom. Laboratoriekurset vil gi innsikt i biokjemiske metoder og analyser som brukes i ernæringsrelatert forskning.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 

Kunnskaper:

 • beskrive biokjemiske prosesser relevant for energimetabolisme
 • forstå prinsippene bak karbohydrat-, lipid- og aminosyremetabolisme og hvordan disse kan virke sammen.
 • forstå prinsipper bak laboratoriemetoder som brukes for å studere ernæringsrelevant energimetabolisme

 

Ferdigheter:

 • kunne designe forsøksoppsett for å kunne studere energimetabolisme
 • kunne kritisk evaluere vitenskapelige artikler innen ernæringsbiokjemi

 

Kompetanse:

 • kunne stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsbiokjemiske problemstillinger med andre studenter

Krav til studierett

Opptak til bachelor i human ernæring.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Ca 30 timer forelesninger og kollokvier + ca 30 timer laboratorieøvelser.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurset er obligatorisk. Minimum 80% må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Innlevering av journal etter hvert laboratoriekurs. Journalene må være godkjente før studentene kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen 4 timer

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I forbindelse med instituttets kontinuerlige arbeid for å forbedre studiet blir det jevnlig organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentene. Evalueringsresultatene vil ligge til grunn for revisjoner av studieplaner, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ +47 55 97 73 45 / 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.05.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Laboratoriekurs