Hjem
Studentsider
Masteremne

Ferdighetskurs del 1: Kariologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

8 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, 4. semester

Mål og innhald

Det vert undervist i grunnleggjande og praktiske emner innan kariologi, samt tema knytta til ulike typer av direkte restaureringar.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten kan gjere greie for

 • prinsipp og metodar for framstilling av direkte restaureringar, herunder preparering av kaviteter, handtering av fyllingsmaterialer og leggjingsteknikk
 • eigenskapar ved aktuelle fyllingsmaterialer til direkte restaureringar
 • handinstrument og roterande instrument
 • effekten på hardvev av ulike prepareringsinstrument
 • grunnleggjande emner innan kariologi

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere indikasjonar for ulike typer direkte restaureringar
 • behandle materialer i direkte restaureringar
 • manuelle ferdigheter som er naudsynte for å kunne starte det kliniske arbeidet i kariologi

Generell kompetanse

 • gjennom ferdighetstrening skal studenten ha en bevisst holdning til teknisk kvalitet

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tredje semester av Integrert masterprogram i odontologi

Studiepoengsreduksjon

OD2FERD1 8 studiepoeng

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Klinisk undervisning, seminarer og forelesninger

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og arbeid på modeller. I løpet av kurset propedeutisk kariologi (blokkdel 1) avholdes en teoretisk prøve.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk undervisning og seminar.

Vurderingsformer

Dei praktiske prestasjonane vurderast fortløpande under kurset av instruktør og i ei praktisk-teoretisk prøve på slutten av 4. semester, av intern sensor. For å kunne gå opp til den avsluttande prøva må alle praktisk-teoretiske undervegsprøver og alle praktiske oppgåver være godkjend. Den praktisk-teoretisk sluttprøva må være godkjend før studenten kan starte pasientbehandling ved seksjon for kariologi i studentklinikken.

Hjelpemiddel til eksamen

 • Teoretisk del: Ingen hjelpemiddel er tillete
 • Praktisk del: All tilgjengeleg litteratur og studiemodellar

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår, fjerde semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan ei veke før kursstart, og gjort tilgjengeleg i Mitt UiB. Litteraturlista omfattar ompendiet «Ferdighetskurs kariologi», samt alle støtteark og artiklar gjeve ved seminar og forelesningar. 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem, minimum hvert tredje år.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Emneansvarleg

Førsteamanuensis Torgils Lægreid

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve

  Dato
  10.06.2022, 08:00
  Varigheit
  8 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg+praktisk prøve (Ny eksamen)

  Dato
  17.06.2022, 08:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen