Hjem
Studentsider
Masteremne

Ferdigheitskurs pedodonti

 • Studiepoeng1
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeOD3BARN
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

1 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Pedodontien omfattar den delen av odontologien som tar sikte på førebygging og behandling av utviklingsforstyrringar, traumer og sjukdommar i tenner og omgivnadene vev hos barn og unge 0 - 18 år, herunder også funksjonshemma og sjuke barn. Det omfattar kunnskapar og kliniske ferdigheiter for barn og ungdommer.

Ferdigheitskurset blir innleia med gruppearbeid og diskusjon i plenumom korleis ein etablerer eit godt undervisningsmiljø i fagområdet. Kurset inkluderer opplæring i tekniske ferdigheter i primære og permanente tenner. Kurset blir avslutta med teoriprøve etter «multiple choice» metoden. Prøva må vere godkjend for at studenten skal kunne ta til med den kliniske tjenesta. Studentane blir informerte om kva som er riktige svar på spørsmåla umiddelbart etter prøva.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om følgjande teknikkar

 • Kariespreparering i det primære tannsett
 • Kariespreparering i det permanente tannsett
 • Stålkronepreparering
 • Fiksering av traumatiserte tenner

Ferdigheter

Studenten beherskar følgjande behandling etter kurset:

 • Kariesbehandling i det primære tannsett
 • Kariesbehandling i det permanente tannsett
 • Stålkrone preparering
 • Fiksering av traumatiserte tenner

Generell kompetanse

Studenten har nødvendig kompetanse for behandling av tannsett hos barn og unge pasientar.

Krav til forkunnskapar

Fullført 5. semester ved Integrert master i odontologi

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Integrert master i odontologi, MAOD-ODONT

Arbeids- og undervisningsformer

Seminar, demonstrasjonar og tekniske oppgåver

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen holdes som propedeutisk kurs, forelesninger, seminarer og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Bestått ferdigheitskurs er ein føresetnad for å ta til med klinisk teneste.

Vurderingsformer

- Innledende prøve

- Tekniske oppgåver

Hjelpemiddel til eksamen

Kurshefte

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. desember året før undervisninga tar til.

Emneevaluering

Hvert 3. år i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutval for odontologiske fag

Emneansvarleg

Professor Jorma Virtanen

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Institutt

Institutt for klinisk odontologi