Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Rettleiing som profesjonell utvikling for lærarar

Beskrivelse

Videreutdanningskurset i veiledning retter seg mot deg som er lærer og skal veilede lærerstudenter eller nye lærerkolleger.

Studiet tar for seg grunnleggende begreper innen veiledning, teorier og forskning om lærerens profesjonelle utvikling og skolen som lærende organisasjon og ulike veiledningsteorier, -strategier og metoder.

Studiet har samtidig en klar praktisk forankring med utgangspunkt i deltakernes egen praksis som veileder/mentor, og skal bidra til å styrke og utvikle dine praktiske ferdigheter i veiledning i pedagogikk, fagdidaktikk og tilpasset opplæring.

Studiet har som mål å gjøre deg bedre i stand til å:

- Legge til rette for god veiledningspraksis
- Reflektere over egen veiledningspraksis
- Ha økt etisk bevissthet omkring veiledning

Undervisning

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over to semester, med 8 dagssamlinger ved UiB.

Samlingene kombinerer forelesninger og diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes egen veiledningspraksis.

Obligatoriske arbeidskrav:

Deltakerne skal:

 • delta på minst 6 av 8 samlinger
 • skrive 3 tekster, minimum 1000 ord på hver. Tekstene blir publisert innen gitte frister på den digitale læringsplattformen Mitt UiB
 • Gi tilbakemelding til medstudenter digitalt på en av tekstene
 • Gi muntlig og skriftlig tilbakemelding på tekstseminar til to medstudenter
 • Skrive et refleksjonsnotat om pensumlitteraturen i studiet 

Vurdering / eksamen

Eksamenstekst på 4000 ord. +/- 10 %. Eksamensteksten skal være en videreutvikling av en av de tre tekstene du har jobbet med underveis i studiet.

Ved sensur benytter vi karakterskalaen A-F.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Godkjent lærerutdanning og minimum tre års yrkeserfaring som lærer i skolen.  

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:


UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no

For spørsmål om faglig innhold:

Det psykologiske fakultet
v/ Arne Magnus Morken
55 58 90 80
arne.morken@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  24.06.2020, 23:59
  Trekkfrist
  10.06.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs