Hjem
Studentsider
Masteremne

Elektromagnetisme II

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Gje generelle kunnskapar og ferdigheiter i elektromagnetisme på mastergradsnivå.

Innhald:

Emnet inneheld tema som elektriske og magnetiske felt og potensial, Maxwells likningar, konserveringslover, elektromagnetisk stråling, elektromagnetiske bølgjer i ulike materiale, relativistisk elektrodynamikk, samt matematiske teknikkar for løysing av elektromagnetiske problem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Etter fullført kurs skal studenten ha

 • generelle kunnskapar i elektromagnetisme på mastergradsnivå.

Ferdigheiter

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • greie ut om ulike elektromagnetiske konsept og lover
 • løyse matematiske oppgåver knytta til tema i kurset

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS112; MAT212

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  23.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen