Hjem
Studentsider
Masteremne

Elektromagnetisme II

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePHYS205
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 Studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Gje avanserte kunskapar og ferdigheiter i elektromagnetisme.

Innhald:

Emnet inneheld tema som elektriske og magnetiske felt og potensial, Maxwells likningar, konserveringslover, elektromagnetisk stråling, elektromagnetiske bølgjer i ulike materiale, elektromagnetisk stråling, relativistisk elektrodynamikk, samt matematiske teknikkar for løysing av elektromagnetiske problem.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte

Kunnskapar

Etter fullført kurs skal studenten ha

 • avanserte kunnskapar om viktige tema i elektromagnetisme

Ferdigheiter

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • greie ut om avanserte elektromagnetiske konsept og lover
 • løyse kompliserte matematiske oppgåver knytta til tema i kurset

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS112 and MAT212

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert gitt i førelesningar og øvingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  06.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted