Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Utvalde tema i religionsvitskap. Veiledede studier med semesteroppgåve

Informasjonen fins ikkje på norsk. Sjå dei engelske nettsidene.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2020, 13:00
  Trekkfrist
  19.05.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen