Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Datavitenskap med R for medisinske forskere

Hovedinnhold

Kursomtale

Undervisingsspråk

Engelsk

Kursinnhald

Emnet har som mål å gi grunnleggande kunnskap for effektiv handsaming av forskingsdata, og gjennomføring av forskingsprosjekt.

Emnet skal formidle: forståing av basis programmeringskunnskap; oppretting av klare, reproduserbare analyseplanar; moderne retningsliner for digital administrering av prosjekt; smart bruk av IKT-infrastruktur; deling av kode/data.

Innhald:

Grunnleggande programmering (R)

Tidyverse

Analyse av medisinske data

Visualisering (ggplot2)

Versjonskontroll

Grunnleggande dokumentasjon

Deling av kode/data

Læringsutbyte

Kandidaten vil ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan skille mellom R, RStudio og R-pakkar
 • kan forklare steg i utforskande dataanalyse
 • kan gi eksempel for strukturering og utforming av "ryddig" data ("tidy data")
 • forstår kvifor og korleis ein bruker versjonskontroll
 • kan identifisere fleire visualiseringsmetodar som er ofte brukt i dataanalyse
 • kan gi eksempel for reglar for personvern og datadeling innan medisinsk forsking

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke grunnleggande R-kommandoar for å lese inn og kikke på data
 • kan omstrukturere datasett ved hjelp av tidyverse R-pakken
 • kan lage grafar og figurar ved hjelp av ggplot2 R-pakken
 • kan bruke versjonskontrollprinsipp på egne forskingsprosjekt
 • kan dokumentere filer, kode og mappene i egne prosjekt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan foreslå naudsynte steg for gjennomføring av "tidy data analysis"
 • kan velge visualiseringsmetodar som passer best avhengig av datatypen, mål for visualisering, og publikum
 • kan lage dataanalyseplan

Undervisningsperiode

20.-23. september 2021

Studiepoeng

2 studiepoeng. Omfattar 4 heldagsseminarer a 6 timar.

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

 • Har prøvd å skrive eller å lese eit skript
 • Har prøvd dataanalyse - sjølv om kun to kommandoar og mislykka!
 • Skjønner det er vanskeleg å forstå andre sine skript/program
 • Det er ikkje nausynt med forkunnskap om R, men det er eit pluss

Obligatoriske arbeidskrav

Deltaking er ikkje naudsynt, men anbefalt. Gruppeprosjekt er obligatorisk.

Vurderingsform

I emnet nyttar ein følgande vurderingsformer:

 • Gruppeprosjekt
 • Dokumentasjonen vil bli utarbeida individuelt av medlemmene i gruppa for å vise individuell framgang, og vil bli evaluert ved sida av gruppeprosjektet.
 • Blir vurdert med "Bestått/Ikkje bestått".

Fagleg overlapp

Ingen

Kven kan delta

Ph.d.-kandidatar frå Det medisinske fakultet. Masterstudentar er også velkomne.

Utfyllande informasjon

Kontaktinformasjon

Emneansvarlege

Julia Romanowska
julia.romanowska@uib.no

Türküler Özgümüs
turkuler.ozgumus@uib.no

Administrasjon

Kjetil Utvik Harkestad
kjetil.harkestad@uib.no

Fagleg ansvar

Julia Romanowska

Türküler Özgümüs

Kjernelitteratur

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen

Kontakt

Eksamensinformasjon

Undervisningsperiode

20.-23. september 2021