Home
The Collaboratory
JOIN OUR TEAM!

Stillinger som koordinatorer for studentdrevet emne og konferanse

Er du student og vil arbeide med en konferanse eller studentdrevet emne i Bærekraftig innovasjon ved UiB?

CET201
Photo:
UiB Collaboratory

Main content

This post will be updated soon with an English version of the text. Brenner du for bærekraft, innovasjon og utdanning? Vi leter etter engasjerte studenter til å videreutvikle og lede et tverrfaglig emne i Bærekraftig innovasjon, en internasjonal studentkonferanse samt utvikling av internasjonale utdanningsaktiviteter. Ved UiB Collaboratory lyses det nå ut opp til fem stillinger som studentkoordinatorer. UiB Collaboratory er en plattform for samarbeid mellom forskere og studenter som er knyttet til Senter for klima- og energiomstilling (CET) ved Universitetet i Bergen.

Koordinatorer for emnet Bærekraftig innovasjon

Universitetet i Bergen (UiB) har etablert et nytt tverrfaglig emne i Bærekraftig innovasjon. Emnet organiseres gjennom en studentdrevet samarbeidsmodell, og i den forbindelse lyser vi ut to stillinger som koordinatorer for emnet. Arbeidet innebærer – i samarbeid med en kollega, tverrfaglig akademisk komité og emneansvarlig – å utvikle, planlegge, administrere, gjennomføre og evaluere UiBs emne i Bærekraftig innovasjon. 

Emnet i Bærekraftig innovasjon er på 10 studiepoeng på bachelornivå og tilbys våren 2021. Faget består av en teoretisk del med gjennomgang av bærekraftsprinsipp og innovasjonsmetoder, samt en praktisk del der studentene jobber i tverrfaglige grupper med praktiske eksempel fra samfunnsaktører. 

Les hele stillingsutlysningen her:Koordinatorer for emnet CET201 Sustainable Innovation

Konferansekoordinator

Universitetet i Bergen (UiB) gjennomfører årlig studentkonferansen «Bergen International Student Conference (BISC)». Neste konferanse arrangeres i slutten av mars 2021, og vi lyser i den forbindelse ut en stilling som konferansekoordinator. Arbeidet går ut på, sammen med en kollega, å planlegge, organisere og gjennomføre konferansen. Konferansen vil være bygget opp som en forskningskonferanse, og inviterer inn studenter fra nordiske universitetsmiljøer til å presentere sine prosjekter (for eksempel bachelor- og masteroppgaver, prosjektskisser og –ideer) for andre studenter og forskere. Konferansekoordinatorene vil blant annet ha ansvar for å organisere studentkonferansen ved UiB i 2021, rekruttere frivillige og deltakere, lage program for konferansen og å oppdatere hjemmesider og sosiale medier. Konferansen 2021 vil kombinere digitale og fysiske aktiviteter.

Les hele stillingsutlysningen her:Konferansekoordinator BISC 2021

Koordinatorer for utvikling av internasjonale utdanningsaktiviteter

Universitetet i Bergen (UiB) deltar i InternACTional, et internasjonalt strategisk partnerskap knyttet til utdanning for innovasjon og bærekraft sammen med universitetene i Lyon og Vilnius. I den forbindelse lyser vi ut 1–3 stillinger for å arbeide med utdanningsaktiviteter koblet til prosjektet. Arbeidet innebærer å utvikle og produsere opplæringsmoduler og felles internasjonale utdanningsaktiviteter, for eksempel et virtuelt europeisk innovasjonsløp (European Innovation Race) som samler studenter fra alle de tre universitetene. Dette inkluderer å produsere, filme og redigere videoforelesninger.

Les hele stillingsutlysningen her:Stillinger InternACTional

 

Høres dette ut som noe for deg?

Send søknad med CV, vitnemål og attester til Jakob Grandin på e-post jakob.grandin(at)uib.no senest 8.11.2020. Dersom du ønsker å søke på flere av stillingene, vennligst spesifiser hvilken stilling du er mest interessert i.

Har du spørsmål? Ta kontakt med koordinator for UiB Collaboratory Jakob Grandin (40517907), jakob.grandin(at)uib.no.