Home
Department of Philosophy
PhD

Doctoral theses

Doctoral theses at the Department of Philosophy from 1970 until today. When nothing else is stated it is a PhD thesis.

Sammenrullet vitnemål med rød sløyfe rundt
Illustrasjonsfoto
Photo:
colourbox.com

Main content

2019 -

Jasmin Trächtler (2021), Wittgensteins Grammatik des Fremdseelischen

Anders Reiersgaard (2020), Concepts of Evidence-Based Practice: Analysis of Evidence-Based Practice and Its Debate.

Kåre Letrud (dr.philos) (2020), Acquiesced and unrefuted.

Ragnhild Iveranna Hogstad Jordahl (2020), The Power of Powers: Dispositions, Essences, and Laws of Nature.

Hans Christian Farsethås (2019), Offentlig statistikk og juridisk regulering – en konstitusjonsanalyse av den registerbaserte næringsstatistikken.

Sveinung Sundfør Sivertsen (2019), How to be a Good Sentimentalist.

Lumberto Guce Mendoza (2019), On the possibility of Resolute Trancendentalism in Later Wittgenstein.

Mark Thomas Yong (2019), Technology and Practice in Seventeenth Century English Experimentalism.

Sveinung Sundfør Sivertsen (2019), How to be a Good Sentimentalist.

2015 - 2018

Gro Rørstadbotten (2018), Plato – A Voice for Peace. Political Accountability and Dramatic Staging.

David Chelsom Vogt (2018), Crime, Punishment and Understanding Justice through Injustice.

Johannes Servan (2018), The Cosmopolitan rights of foreigners – a phenomenological defense of cosmopolitan law.

Marianne Frøystad Walderhaug (2018), Filosofiske samtaler med innsatte i fengsel. En fordypning i samtalens form og innhold.

Frode Molven (2017), Historiens strev (dr.philos)

Vibeke Andrea Tellmann (2017),  Musikalitet i teorien - Om relasjoner mellom musikk og språk

Sarah Szeltner Uffelmann (2016), Vom System zum Gebrauch. Eine genetisch-philosophische Untersuchung des Grammatikbegriffs bei Wittgenstein

John Barugahare (2016), Can Resource - Poor Countries Bear any Obligations for  Global  Distrubutive  Justice?  A  Reflection on the Distribution of Global health Opportunities

Erlend Breidal (2015), The Intermediate Being of Socratic Philosophy and its Suppression in Plato's Theaetetus, Sophist, and Statesman

Hein Berdinesen (2015), Moralteori og fremtidige generasjoner

2010 - 2014

Chunshui Wang (2014), Justice and the National Basic Medical Insurance System in China

Jonas Lillebø (2014), «Branchements» and «translation» as approaches to culture. An epistemological reflection on some aspects in the thinking of Jean-Loup Amselle and Paul Ricoeur

Mette Kristine Hansen (2013), Intentionalism and the Reach of Phenomenal  Character

Stian Grøgaard (2013), Edvard Munch. Et utsatt liv. (dr.philos)

Claus Halberg (2013), The Labour of the Feminine in Merleau-Ponty's Philosophy of Nature

Ivar Russøy Labukt (2011), Hedonistic Egoism – A Theory of Normative Reasons for Action

Christian Erbacher (2010), Zur philosophischen Bedeutung der sprachlichen Gastaltung von Wittgensteins "Logisch-philosophischer Abhandlung"

2005 - 2009

Allen Andrew Alvarez (2009), Treshold considerations: The Ethics of Healthcare Rationing in Extreme Scarcity

Egil Hove Olsvik (2008), Psykiatriens fenomenologiske aspekter. En analyse av filosofiske forutsetninger for "evidensbasert" psykiatri. Fenomenologiske undersøkelser. (dr.philos)

Gunnar Karlsen (2008), Perception, Realism, and Phenomenology (dr.art)

Richard Arnljot Sørli (2007), Wittgenstein and the Ambitions of Philosophy - An essay on the later Wittgenstein's conception of philosophy (dr.art)

Kjetil Rommetveit (2007), Lovgivning innen bioteknologi (dr.art)

Jon Vegard Hugaas (2006), Ethos, ethics, and end-of-life issues in Japan (dr.art)

Cato Wittusen (2006), Språkets individualiserende uttrykksmodus: Undersøkelser med utgangspunkt i Wittgensteins begrep om sekundærmening (dr.art)

Kristin Sampson (2006), Konstituering av identitet og kjønn hos Platon (dr.art)

2000 - 2004

Bjørn Olav Roaldseth (2004), Livet i Livet: En dialog med den synlige og usynlige verden (dr.art)

Anne Granberg (2004), Mood and method in Heidegger's sein und zeit (dr.art)

Lars Gule (2003), Social development and political progress in two traditions.: A conceptual and coparative analysis of Western and Arab-Islamic ideas of soscial and political change and inprovement (dr. art)

Eivind Kolflaath (2003), Semantics unburdened : on the notion of philosophical plausibility in the context of natural language semantics (dr.art)

Eilert Jan Lohne (2002), Etikk i lokalpolitikken: en avhandling i anvendt etikk. (dr. philos)

Hans Marius Hansteen (2002), Naturhistoriske konstellasjonar - studiar i Theodor W. Adornos kritiske teori (dr.art)

Sissel Høvik (2002), Foucaults arkeologi som historisk metode. En detaljundersøkelse av diskursive relasjoner mellom "statistisk metode", "levekår" og "politikk" (dr.art)

Alois Pichler (2001), Wittgensteins “Philosophische Untersuchungen”: Vom Buch zum Album (dr.art)

1995 - 1999

Rasmus T. Slaatelid (1999), Horizons of the mind: an aporetic approach to concepts of metal horizons (dr.art)

Otto M. Christensen (1999), Kunst, individ, samfunn: tverrfaglig tankeeksperimenter (dr. art)

Carlos Wiggen (1998), Kants ultimatum: en studie i det fellesborgerlige sivilisasjonsprosjekt slik det fremtrer som moralpolitiske aspekter ved Kants senere tenkning (dr.art)

Stefan Snævarr (1998), Minerva and the muses: the place of reason in aesthetic judgement (dr.art)

Konrad Rokstad (1998), Forståelsens historisitet : Husserls transcendentale fenomenologi reflektert på livsverdens grunn: fenomenologiske undersøkelser (dr. philos)

Bjørn Holgernes (1996), Ut av det hellige kaos: Martin Heideggers kunstfilosofi belyst gjennom et eksempel på gudenes nærvær (dr.art)

Nuno Chabert (1995), Les philosophes de la Révolution francaise, ou comment terminer la Révolution: révolution francaise et histoire des idées (dr.art)

1990 - 1994

Kjell Roger Soleim (1994), Vitenskapssubjekt og seksuell differens (dr.art)

Stein Erik Johansen (1991), Begrepet om arbeidstidsinnholdet : en teoretisk konstruksjon : et revisjonistisk bidrag til funderingen av en formreflektert kapitalteori (dr. philos)

Nils Gilje (1990), Det naturrettslige kontraktparadigmet: en teorihistorisk analyse av naturrettsfilosofi og kontraktstenking i tradisjonen fra Hobbes til Kant (dr. philos)

1970 - 1989

Harald Grimen (1988), Aspects of act-identification and intention-identification : an essay on identificatory practices in human life (dr. philos)

Kåre Johnsen (1980), Nøvendighet, referanse og identitet : en kritisk diskusjon av spørsmålet om det finnes aposteriori identitetspåstander som er nøvendige (dr. philos)

Erik Brown (1979), Nøvendighet, referanse og apriori kunnskap : en analyse av ulike typer nøvendige påstander, deres innbyrdes forhold og vårt kunnskapsforhold til dem (dr. philos)

Gunnar Skirbekk (1979), Truth and preconditions : an interpretation of Heidegger's theory of truth (dr.philos)