Home
Imagining and experiencing the 'refugee crisis' (IMEX)
Publication

Master thesis analysing protests against rhetorics in the immigration debate

Nikolai Skorge Bogre has finished his master thesis, that he wrote under supervision of Susanne Bygnes.

Picture of Nikolai Bogre
Photo:
Private

Main content

Bogres master thesis is in Norwegian, it can be found at Bergen Open Research Archive.

Abstract:

Denne studiens formål er å studere to perioder med økt debatt som oppsto i forbindelse med to protester mot retorikken i innvandringsdebatten. Utgangspunktet for å studere dette har vært to case. Det første caset er en protest fra 2016 hvor det ble opprettet en innsamlingskampanje på sosiale medier. Innsamlingskampanjen var definert som en protest mot et innlegg publisert på Facebook-siden Sylvi Listhaug. Sylvi Listhaug satt på dette tidspunktet som innvandring og integreringsminister, og var blitt kjent for sin innvandringspolitikk. Det andre caset i denne oppgaven er en lignende periode fra 2018. Perioden startet med et innlegg på Facebook-siden Sylvi Listhaug, som førte til politisk og folkelige protester. For å studere disse casene har det blitt gjort en rammeanalyse. Ved å ta utgangspunkt i en rammeanalyse fra sosial bevegelseslitteraturen har fokuset vært på hvordan aktørene i de to periodene rammer inn situasjonen for å mobilisere støtte. Tidligere forskning fra denne forskningstradisjonen har argumentert for at det har vært et for stort fokus på å studere rammer, i stedet for å studere innramming. Fokuset for denne studien har dermed vært å gjøre en prosessorientert rammeanalyse. For å gjennomføre en slik prosessuell rammeanalyse har det blitt konstruert to tidslinjer fra debattene, bestående av innlegg som belyser konflikt. Ved å betrakte de to tidslinjene som to eksempler på «framing contests» gir denne prosessuelle rammeanalysen et viktig innblikk i prosesser for endring og vedlikehold i debatten. Jeg argumenter for at disse casene kan belyse en form for vedlikehold av debattens grenser, i en tid hvor denne debatten trer utenfor de tradisjonelle medienes regulerende portvaktfunksjon.