Home
SDG Conference in Bergen

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
NYHET | SDG BERGEN

Erna Solberg deltar på bærekraftskonferansen

Statsminister Erna Solberg vil være hovedtaler når universitets- og høyskolesektorens nasjonale konferanse for FNs bærekraftsmål avholdes i Bergen 8.-9. februar 2018.

Portrett av statsminister Erna Solberg
BÆREKRAFT BERGEN: Statsminister Erna Solberg gleder seg til å besøke Universitetsaulaen i Bergen og bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i februar 2018.
Photo:
Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor

Main content

Statsminister Erna Solberg har lenge markert seg som en varm talskvinne for FNs bærekraftsmål, også kjent som United Nations Sustainable Development Goals (SDG).

Bærekraftsmålene representerer en omfattende plan for å løfte velferden til verdens fattigste og er manifestert i 17 SDGer, som igjen er en del av FNs Agenda 2030.

En målbærer for bærekraft

– Vi ønsker statsminister Erna Solberg velkommen til Bergen på den nasjonale konferansen for bærekraftsmålene i februar, der universitets- og høyskole-Norge samles for å diskutere hvordan kunnskap kan bidra til å realisere bærekraftsmålene, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen (UiB).

UiB-rektoren fremhever statsminister Solbergs arbeid for bærekraftsmålene, ikke minst i hennes rolle som en av FNs offisielle SDG Advocates.

– Gjennom sitt sterke, internasjonale engasjement har statsminister Solberg plassert Norge i førersetet i arbeidet med Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål. Statsministerens deltakelse på den store bærekraftskonferansen i Bergen er spesielt gledelig, fordi dette viser at hun i likhet med oss på UiB er levende opptatt av at forskning og kunnskap skal være en integrert del av Norges bidrag for å oppnå målene, sier Dag Rune Olsen.

En ambisiøs plan

– Vi har en ambisiøs plan som skal realiseres på 15 år. 15 år er ikke lenge. Vi skal utrydde ekstrem fattigdom. Her vil utviklingsbistand til de mest sårbare gruppene og land samt humanitær nødhjelp være viktig, sa statsminister Solberg på et møte i Norad i forbindelse med at Norge i 2016 la frem ambisiøse planer for å oppnå SDGene.

På Norad-møtet var hun også opptatt av å understreke at bærekraftsmålene går langt utover bare å hjelpe verdens fattigste, men også å ta vare på vår felles klode.

– Norge skal bidra betydelig blant annet gjennom oppfølging av Paris-avtalen sammen med både EU og andre land. Vi skal ha klima- og skogsatsing, og gi ressurser til globale klimafond. Dette utgjør et sentralt bidrag når bærekraftsmålet om klima skal nås, sa statsministeren.

Norge som pådriver

I rollen som SDG Advocate arbeider Solberg direkte mot FNs generalsekretær, og hun er en av 17 utvalgte personer i verden som skal være pådrivere i arbeidet med bærekraftsmålene.

– Bærekraftsmålene er ambisiøse og nødvendige for vår felles fremtid. Jeg er glad for å ha fått dette oppdraget og ser frem til å samarbeide med denne gruppen som er så bredt sammensatt. Sammen skal vi styrke den samlede innsatsen for å nå målene. Det er viktig å få en god start og komme raskt i gang, sa statsminister Erna Solberg i en pressemelding etter at hun var utnevnt som SDG Advocate.

Forskning og kunnskap for bærekraft

UiB-rektor Olsen mener at kun bred, tverrfaglig forskning og solid kunnskap kan bidra til å gi arbeidet for å oppnå bærekraftsmålene tilstrekkelig tyngde.

– Som et breddeuniversitet er vi spesielt opptatt av å ha et tverrfaglig, helhetlig og kritisk undersøkende blikk på bærekraftsmålene, sier rektor Olsen og fortsetter:

– Gjennom bredden i vår forskning kan UiB være vitenskapsdiplomatiske rådgivere for norske myndigheter i arbeidet med FNs bærekraftsmål. Vitenskapsdiplomati basert på breddeforskning må bli en sentral bærebjelke i Norges bidrag til bærekraftsmålene.

Arbeidet med konferansen ledes av en styringsgruppe med prorektor for globale relasjoner, professor Annelin Eriksen, i spissen.