Home
Psychological training clinics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Om klinikken

Klinikkledelse

Opplæringsklinikken ledes av poliklinikkleder som har ansvar for driften av klinikken i samarbeid med seksjonslederne.

Main content

Klinikkleder/seksjonslederne skal legge til rette for at helsepersonell i klinikken kan utføre sine oppgaver forsvarlig, og at taushetsplikt, dokumentasjonsplikt og opplysningsplikt overholdes. Poliklinikkleder rapporterer til instituttlederne.

Det er poliklinikkleder som har journalansvaret ved klinikken. Dette innebærer bl.a. at poliklinikkleder/seksjonsleder håndterer og svarer på henvendelser om innsyn i journal, signerer brev om avslag o.l. Poliklinikkleder/seksjonsleder skal også gjennom stikkprøver og rutiner se til at journalforskriftene følges og for øvrig følge opp lovpålagte internkontrollsystemer.

Det er kun poliklinikkleder som har innsyn i alle klinikkens saker. Deltakerne i den enkelte veiledningsgruppe har kun tilgang på sine saker. Vitenskapelig tilsatte med egne pasienter har kun tilgang på disse.

Ledelse av inntaksteamet og påfølgende ansvar er delegert fra poliklinikkleder til seksjonsledere ved de fire seksjonene ved poliklinikken. Klinikkleder har det overordnede ansvaret.