Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Universitetets forskningsutvalg

Fredag 15. juni 2018
09:00 – 11:00
Kollegierommet
Muséplassen 1

 

Saksliste

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

II. Referat fra møte 24. mai

III. Saker

FU 13/18       Proposal Development (EASSH). Presentasjon ved Gabi Lombardo og John Deere, London School of Economics (LSE)
FU 14/18Internasjonalt forsknings-, innovasjons og policysamarbeid – gjennomgang. Saksforelegg. Vedlegg
FU 15/18Dialogmøter med fakultetene. Saksforelegg deles ut i møtet
FU 16/18 Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) i 2018. Saksforelegg. Vedlegg
FU 17/18Forslag til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. Saksforelegg. Vedlegg
FU 18/18Tidsplan for forslag til endring i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.). Vedlegg
FU 18/18 Årshjul for møter i FU. Saksforelegg