Home
Department of Archaeology, History, Cultural Studies and Religion

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Internasjonalt æresmedlemskap til religionsviter ved UiB

Professor i religionsvitenskap, Ingvild Gilhus, hedret med internasjonalt æresmedlemskap.

Main content

Det var under den 16. årlige konferansen for EASR – European Association for the Study of Religions, at professor Ingvild Gilhus ble hedret med æresmedlemskap i organisasjonen International Association for the History of Religions - IAHR. Den internasjonale komiteen fremhevet hennes lange og gode bidrag til religionsvitenskapelig forskning, i tillegg til at hun har bidratt til å spre kunnskap og å være en stor kilde til inspirasjon. Komiteen fremhevet også ønske om at denne anerkjennelsen vil oppmuntre til fremtidige forskningsprosjekter.

Inspirasjon til videre forskning og internasjonalt samarbeid

Gilhus, som har vært ansatt som religionsviter ved UiB siden 1976, setter stor pris på utmerkelsen.

- Jeg ble svært overrasket da jeg fikk vite at komiteen hadde utnevnt meg og jeg føler meg veldig beæret. Vekten ligger på det viktige i internasjonalt faglig samarbeid, ikke minst gjelder det for religionsvitenskap som har vært et utpreget internasjonalt fag fra starten. For meg personlig er dette en stor inspirasjon til videre forskning og til fortsatt å delta internasjonalt.

Årets konferanse, EASR 2018, fant sted i Bern 17.-21 juni, med temaet Multiple Religious Identities – Individuals, Communities, Traditions.

Gilhus har tidligere selv sittet i styret i IAHR i tre perioder og har vært visepresident der. IAHR er verdensorganisasjonen i religionsvitenskap, og består av rundt 40 nasjonale og regionale medlemsorganisasjoner. Det er det fremste internasjonale forum for kritisk, analytisk og krysskulturell religionsvitenskapelig forskning på nåtid og fortid.