Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Vant Konkurransetilsynets masterpris

Sjur Haug fra Institutt for økonomi er årets vinner av beste masteroppgave i konkurranseøkonomi.

Masterpris
Med prisen følger en sjekk på 25.000 kroner.
Photo:
Konkurransetilsynet

Main content

Det annonserte Konkurransetilsynet (KT) tirsdag. Selve prisutdelingen ble holdt ved et seminar i tilsynets lokaler samme dag.

Prisen på 25.000 kroner ble delt ut av konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Det kom inn åtte oppgaver for vurdering innen konkurranseøkonomi og fire oppgaver innen konkurranserett. Alle oppgavene holder god faglig kvalitet og tar opp aktuelle tema innen konkurransefeltet, sier direktøren til KTs nettsider.

Vilde Hordnes Bergset fra King’s College var dagens andre vinner, for beste masteroppgave i konkurranserett.

Juryens begrunnelse

Om Haugs oppgave, Kan konkurransehemmande fusjonar føre til auka berekraftsinvesteringar og betre velferda for konsumentar?, hadde juryen følgende å si:

“Oppgaven studerer hvordan fusjoner (både vertikale og horisontale) påvirker fusjonspartenes innovasjonsinsentiver. Bedriftene konkurrerer på kvantum, men kan også foreta investeringer som påvirker konsumentenes nytte. I oppgaven brukes eksempelet der investeringene fører til mer «bærekraftige» produkter, men innovasjonene kan i prinsippet være hva som helst som forbrukerne verdsetter.

Kandidaten utviser stor grad av faglig modenhet og sterke analytiske evner. Han har satt seg inn i store deler av innovasjonslitteraturen, fusjonslitteraturen og forhandlingsteori, og evner på en god måte å plassere og relatere sitt eget bidrag i forhold til disse forskningsfeltene. I tillegg er oppgaven konsis og skrevet med autoritet, og går på mange områder langt utover hva man kan forvente av en masteroppgave i samfunnsøkonomi. Tematikken i oppgaven har også direkte relevans for fusjonspolitikken nasjonalt og internasjonalt.”

Oppgaven ble levert ved Institutt for økonomi (UiB) våren 2018, og som veileder hadde Haug postdoktor Teis Lunde Lømo.