Home
Continuing Education

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nettstudier

Sorg: Forståelse, støtte og tiltak

Hva er naturlige sorgreaksjoner hos barn og voksne, og hvordan kan støtteapparatet rundt bidra til at sorgrammede mestrer situasjonen og unngår kompliserte sorgreaksjoner? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter mennesker i sorg.

Sorgutdanning - deltidsstudium over 2 år ved UiB
Videreutdanningsstudiet Sorg: Forståelse, støtte og tiltak skal gi økt kompetanse og faglig trygghet i møte med sørgende.
Photo:
Colourbox

Main content

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er et nettbasert videreutdanningsemne som skal gi helsepersonell og andre økt kunnskap om sorg og sorgreaksjoner i en kulturell og helsefaglig kontekst.

Emnet kan tas som et frittstående enkeltemne, men kan også inngå som valgfritt spesialiseringsemne i nytt, erfaringsbasert masterprogram i krisepsykologi. Les mer om Erfaringsbasert master i krisepsykologi.

Innhold i studiet

Følgende tema står sentralt: 

 • Historisk utvikling på sorgområdet
 • Vanlige og kompliserte sorgreaksjoner hos barn og voksne
 • Helsemessige- og sosiale konsekvenser ved sorg
 • Kulturelle variasjoner i sorg
 • Familieaspekter ved sorg
 • Samspillet mellom sorg og traumer

Etter endt studie skal du kunne yte kunnskapsbasert hjelp og støtte til mennesker, både straks etter dødsfall og over lengre tid. Du skal kunne identifisere kompliserte sorgreaksjoner og kunne henvise videre ved behov. Du skal også kunne bistå i situasjoner der dødsfall medfører sterke reaksjoner hos nettverket og i lokalsamfunn.

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Sorgstudiet retter seg mot deg som i ditt daglige arbeid møter mennesker i sorg, innenfor helse/omsorg, barnevern/familievern, i prest/diakonitjeneste, eller annet. 

Studiet er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning av min. tre års omfang.

I tillegg krever vi at du har min. to års relevant yrkeserfaring. 

Det er mulig å kompensere for inntil ett år av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis, utover minstekravet på to år.

Les mer om krav til dokumentasjon av utdanning og praksis under.

Organisering, undervisning og eksamen

Sorg: forståelse, støtte og tiltak er et 100 % nettbasert deltidsstudium over ett semester.  All undervisning foregår via UiBs læringsplattform Mitt UiB, som du får tilgang til når du er tatt opp på studiet. Det er obligatorisk å delta på oppstartssamlingen og minimum en av de to siste samlingene. 

Undervisningsplan høsten 2023:

Vi legger opp til tre digitale samlinger, mandager og tirsdager på følgende datoer:

 • 1. samling: 4. - 5. september
 • 2. samling: 25. - 26. september
 • 3. samling: 16. - 17. oktober

Alle dager fra kl. 0900 - 1500

De digitale samlingene består av forelesninger, øvelser, litteraturstudier, videodemonstrasjoner og oppgaveskriving. Vi legger vekt på varierte undervisnings- og læringsaktiviteter, med gode muligheter for egenaktivitet, refleksjon og diskusjon. 

Mellom samlingene skal kursdeltakerne sende inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver. Du må ha sendt inn minimum en oppgave for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering på studiet består av en skriftlig, digital hjemmeeksamen over 10 dager, med innlevering av oppgave på ca 3000 ord  (+/- 10 %). Eksamen legges normalt til slutten av november/tidlig desember, datoer kommer. 

Søknad og krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha følgende dokumentasjon:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV og en kort arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som bekrefter din stilling/arbeidsfelt/arbeidsoppgaver og hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk, det vil si etter dato for registrert søknad.