Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt etter- og videreutdanningsemne

Barn som pårørende

Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi skal gi kunnskap om, forståelse av og handlingsberedskap knyttet til mindreårige barn som pårørende og etterlatte til alvorlig syke foreldre eller søsken.

Deltidsstudiet PSYK647 Barn som pårørende skal gi inngående kunnskap om konsekvenser for barn som pårørende på kort og lang sikt, betydning av systemarbeid, kommunikasjon og samhandling innen helse- og sosiale tjenester og skole/barnehage, samt tiltak og intervensjoner for å støtte familiefunksjonen og forebygge senskader.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg inngående kunnskap om, forståelse av og handlingsberedskap knyttet til mindreårige  barn som pårørende og etterlatte til alvorlig syke foreldre eller søsken – enten dette gjelder alvorlig somatisk eller psykisk sykdom, rus, skade, ulykker eller plutselige dødsfall.

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad el. tilsvarende grunnutdanning innen helse/sosialfag eller andre relevante fagområder. 

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over to semestre. Undervisningen består av 4 todagerssamlinger ved UiB, to samlinger per semester. Oppstart er utsatt til våren 2021.

Påmelding til studiet vil bli tilgjengelig om kort tid.