Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nytt etter- og videreutdanningsemne

Sosial nettverksstøtte for kriserammede

Hvor viktig er det sosiale nettverket rundt mennesker i kriser? Nytt deltidsstudium ved Senter for krisepsykologi skal gi kompetanse i kartlegging og styrking av sosial nettverksstøtte for kriserammede.

Deltidsstudiet PSYK644 Sosial nettverksstøtte for kriserammede skal gi inngående kunnskap om- og forståelse for prosessene bak sosial støtte, ulike metoder for kartlegging av sosiale nettverk og ulike tiltak for å styrke den sosiale støtten til kriserammede.

Gjennom studiet skal du få innsikt i hvilken betydning sosial nettverksstøtte har for helse, spesielt i krisesituasjoner knyttet til alvorlig sykdom, ulykker og dødsfall, samt få kjennskap til verktøy for å optimalisere slik støtte. Les mer