Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Vil bli sentre for forskning og innovasjon

Fem fagmiljøer ved UiB søker, sammen med partnere innen forskning og næringsliv, om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Media Futures MCB
I kunnskapsklyngen Media City Bergen søker UiB og samarbeidspartnerne om SFI-status til MediaFutures. Fire andre fagmiljøer ved UiB søker også den høythengende statusen.
Photo:
Simon Brandseth, UiB

Main content

Det overordnede målet for Forskningsrådet sitt program Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å bidra til styrket innovasjonsevne og økt verdiskaping i norsk næringsliv, gjennom langsiktig forskning. Et SFI er preget av tett samarbeid mellom fremstående forskningsmiljøer og forskningsintensive bedrifter.

Nå søker fem nye fagmiljøer ved UiB, sammen med partnere innen næringsliv og forskning, den høythengende statusen.

Ansvarlig medieteknologi i medieklyngen

I Media City Bergen søker UiB og samarbeidspartnerne om SFI-status til MediaFutures, ledet av Christoph Trattner ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Senteret vil utvikle avansert medieteknologi, blant annet kunstig intelligens, som vil føre til nye produkter og innhold.  

Partnere i senteret er Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo, NORCE, Schibsted, NRK, TV2, BT, Amedia, Vizrt, Highsoft, Wolftech, Vimond media solutions, Fonn group AS, International business machines, Vrije Universiteit Amsterdam, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, The Open University og Stockholms Universitet. 

Aktiv aldring

Samfunnsutviklingen krever nye løsninger for eldre- og demensomsorg enn vi har i dag. Gjennom senteret BetterAge ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, satser prosjektleder Bettina Husebø og hennes team på innovative løsninger for å forebygge og predikere aldersrelaterte nevrologiske sykdommer, slik at flere kan bo lengre hjemme på en trygg måte. Virkemidler inkluderer både smarte hus, smart teknologi, visualisering av big data, utvikling av biomarkører og livsstils-anbefalinger for alle generasjoner. 

Partnere i prosjektet er SEFAS, BCEPS, Neuro-SysMed, CEDAS, HVL, NHH. Og industripartnere som Snøhetta, Husbanken, KLP, GC Rieber, BoB and Atea med flere. Internasjonalt er det etablert samarbeid med bl.a. universitetene i Harvard, Yale, Tohoku og Exeter. 

Overvåking av havene

SmartOcean, ved institutt for fysikk og teknologi, ledet av professor Per Lunde, ønsker å utvikle og realisere et trådløst overvåkingssystem til bruk under vann, for slik å bidra til å opprettholde sunne hav. Gjennom avansert teknologi skal senteret fokusere på å skaffe data i nåtid, til nytte for en rekke aktører knyttet til havnæringen; innen havvind, agrikultur, petroleumsindustrien mm.

Partnere i prosjektet er HVL, NORCE, Havforskningsinstituttet, Forsvarets forskningsinstitutt, Nansen-senteret, og flere industripartnere.

Utforskning av dyphavet

Centre for Deep-sea Innovation og prosjektleder Rolf Birger Pedersen setter som mål å bli et ledende internasjonalt forskningsbasert innovasjonssenter for utforsking av dyphavet, og bidra til bærekraftig verdivekst.

Partnere er Forsvarets forskningsinstitutt, NORCE, HVL, Kystverket, Argus remote systems, Deepocean, DOF subsea Norway, Kongsberg maritime, Kystdesign, Swire seabed, Anderaa data instruments, Kystverket og Oljedirektoratet.

Bærekraftig energi

RESPONSE, ledet av Trygve Skjold på Institutt for fysikk og teknologi, skal fasilitere innovasjon og skape verdier på områder som er avgjørende for overgangen til sikker og bærekraftig bruk av energi. Senteret retter seg mot å utvikle løsninger både for næringslivet og samfunnet forøvrig.

Partnere er: UiS, USN, HVL, UiA og Rise Fire Research, University of Ottawa (uOttawa), Texas A&M University (TAMU), and Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS), Equinor Energy As (Equinor), Gassco As (Gassco), Impetus Afea As (Impetus), Gexcon As (Gexcon), Shell Global Solutions (Shell), Aibel As (Aibel), Lloyd’s Register Consulting (LR), DNV GL, Air Liquide (AL), AVEVA (Aveva), Électricité de France (EDF), and Norled As (Norled), Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Sjøfartsdirektoratet, Haugaland brannvesen og Rogaland fylkeskommune.