Home
Department of Cultural History

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
FORSKNING

Forskergrupper og nettverk

Forskningsseksjonen har ansvar for å ivareta Avdeling for kulturhistorie sin forsknings- og formidlingsstrategi. Vi utvikler og drifter forskningsprosjekt, deltar i forskergrupper og bygger opp faglige nettverk både nasjonalt og internasjonalt. 

Bokhylle
Photo:
UiB