Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Høring NOU 2020

Ny lov om universiteter og høyskoler

Universitets arbeid med høringsuttalelse til ny lov om universiteter og høyskoler. Høringsfrist er 5. juni 2020.

Bilde av førsteside - Ny lov om universiteter og høyskoler
Photo:
Kunnskapsdepartementet

Main content

Høringsprosess

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høyskoler, med høringsfrist 5. juni.  Universitetsstyret vil behandle høringen i møte 28. mai.

Universitetsledelsen har lagt opp til en prosess hvor dekangruppen er høringsutvalg og relevante tema vil bli drøftet i møter mellom universitetsledelsen og dekangruppen i løpet av mars og april. Fakultetene avgjør selv organiseringen av fakultetenes interne høringsprosesser. 

Dekangruppen består av:

  • Professor Frode Thorsen (Fakultet for kunst, musikk og design)
  • Professor Per Bakke (Det medisinske fakultet)
  • Professor Jørgen Sejersted (Det humanistiske fakultet)
  • Professor Bente Wold (Det psykologiske fakultet)
  • Professor Karl Harald Søvig (Det juridiske fakultet)
  • Professor Jan Erik Askildsen (Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
  • Professor Helge Dahle (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)
  • Fagdirektør Henrik von Achen (Universitetsmuseet i Bergen)

Høringsutvalget bistås av et sekretariat som ledes av assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden.

Digitalt høringsmøte mandag 27. april kl 14.00.