Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Digital debatt

Hvordan blir livet for europeere etter pandemien?

Spørsmålet får vi svar på i den første akademiske debatten i regi av universitetsalliansen Arqus.

Pandemidebatt Arqus
Debatten kan sees på nettsidene til UiB torsdag 18. juni fra klokken 19.
Photo:
Arqus

Main content

Debatten skal ta for seg flere sentrale spørsmål som har reist seg i en tid der store deler av Europa og verden ellers er nedstengt og landegrenser er steng.

Her kan du se debatten direkte torsdag klokken 19.

Kan vi fortsatt kalle oss europaborgere etter pandemien? Vil Schengenområdet gå tilbake til normalen, eller blir det en «ny normal» med mindre mobilitet og mer kontroll og overvåkning? Dette er spørsmål vi skal forsøke å få svar på under debatten som foregår digitalt torsdag 18. juni klokken 19. Debatten kan sees på UiBs nettsider.

Førsteamanuensis ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Kjetil Rommetveit vil lede debatten. Han mener at det er avgjørende for de som driver med forskning og undervisning å kunne utveksle faglige perspektiver og problemer med kolleger i andre land.

- Utviklingen av et «Europeisk kunnskapsområde» har vært en sentral drivkraft for samarbeider som Arqus, Erasmus, og talløse andre. Fremtiden for denne typen nettverk og samarbeide, avhenger i stor grad av hvordan EU, Schengen, og Eurosonen, utvikler seg, sier han.

Han legger ti la de som forskere besitter fagkunnskap som kan belyse problemstillingene på måter som strekker seg ut over dag-til-dag-fokuset i mediene.

- Som regel har mediene også et nasjonalt fokus. Med denne debatten ønsker vi å løfte frem noen prinsipielle og overordnede problemstillinger knyttet til Europeiske kunnskapssamfunn, og deres mulige fremtid, sier Rommetveit.

I panelet:

Béatrice Espesson – Professor, Universitetet i Lyon.
Hakan Gurcan Sicakkan – Professor, Universitetet i Bergen.
Matthias Middell – Professor, Universitetet i Leipzig
Pietro de Perini - Forsker, Human Rights Centre, Universitetet i Padova.

Moderator:

Kjetil Rommetveit – Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Denne debatten er den første akademiske debatten som Arqus-alliansen arrangerer. Målet er å stimulere forskere på tvers av alliansen til å diskutere, og sammen finne løsninger på globale utfordringer.

Om alliansen:

Europeiske universiteter er et initiativ som ble lansert av Frankrikes presient Emmanuel Macron, og Universitetet i Bergen ble gjennom alliansen Arqus en del av den første pilot-utlysningen innen rammen av Erasmus+. Arqus har som mål å styrke kvalitet i utdanning og forskning, å utdanne engasjerte europeiske og globale medborgere, og å styrke universitetenes bidrag til å løse globale samfunnsutfordringer. Partnere i alliansen er, i tillegg til UiB, universitetene i Granada, Graz, Leipzig, Padova, Lyon og Vilnius.