Home
Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studiestart

Rekordmange realfagstudentar på unik studiestart

Rekordmange nye realfagstudentar byrjar på Universitetet i Bergen i år, til ei studiestartveke utanom det vanlege. Smittevern, tryggleik og avstand er viktig, samstundes som studentane skal få ein sosial og god start på studiene sine.

Studiestart utanfor Realfagbygget
STUDIESTART OG SMITTEVERN: Medan dei nye studentane vanlegvis kjem til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet i store skarar ved studiestart, kjem ein på skift i 2020. Rekordmange nye studentar vert tekne i mot på ein ny måte for å halda campus opent.
Photo:
Jens H. Ådnanes

Main content

I 2020 har 1100 studentar takka ja til studier i realfag ved Universitetet i Bergen (UiB). I 2019 helste fakultetet 750 nye studentar velkomen. 

Vanlegvis vert alle dei nye studentane samla i Grieg-hallen til velkomstseremoni, før dei vert introduserte til sine nye studiekameratar og studieprogram. 

Studentar kjem på skift

På grunn av koronaviruset og omsynet til smittevern vert årets nye studentar tekne mot i to skift i studiestartveka. 

Spriting av hender

SMITTEVERNSREGLAR: Desinfisering på veg inn i Realfagbygget.

Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes

Digital opningsseremoni med Sigrid og Solberg

Kvart år vert alle studentane ved UiB inviterte til opningsseremoni. I år var velkomstseremonien digital, med helsingar frå Statsminister Erna Solberg og konsert med Sigrid.

Helge K. Dahle, dekan ved fakultetet, helsar nye studentar på sin blogg. Dei første vekene er viktige for at studentane skal oppleve fakultetet som landets beste stad å studere, meiner han.

– Vi skal sikre godt smittevern. Samstundes skal vi også ta i mot studentane på ein slik måte at dei føler seg velkomne, at dei får etablert gode nettverk, og at dei blir sosialisert inn ein god akademisk kultur, skriv han i blogginnlegget sitt.

I den første veka på UiB vert alle nye realfagsstudentar med på klassemottaket. Det er ein del av det offisielle mottaket for nye studentar på fakultetet, og er ein trygg og god arena der du blir kjent med medstudentane dine og med fakultetet. 

Berekraftig fadderveke

I år er alle studentane inviterte til å vera med på ein #RealUtfordring, der studentane skal finna måtar å gjera fadderveka meir berekraftig.

Fadderveka er eit godt utgangspunkt for studentane for å verta kjente med både studiekameratane sine, Bergen og universitetet. Fadderveka vert gjennomført også i år, men eit høgt fokus på smittevernstiltak.