Home
Norwegian Panel of Public Administrators

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Om NFP

Praktisk informasjon

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål. Kontakt oss på nfp@uib.no dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her.

Main content

Ofte stilte spørsmål:

Hvorfor er jeg invitert?

Alle ansatte i sentralforvaltningen – i departementer, direktorater og tilsyn (utenom regionkontor) – er invitert til å delta i panelet. 

E-postadresser er samlet inn via Depkatalog, nettsiden til organisasjonen, fra overordene i organisasjonen, eller individuell påmelding. Deltakelse er frivillig, men sterkt ønsket for å bidra til økt kunnskap om norsk offentlig forvaltning.

Hvem står bak undersøkelsen?

Norsk forvaltningspanel er drevet av Universitetet i Bergen i samarbeid med flere av de største forskningsinstitusjonene i Norge, inkludert Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, NTNU, Institutt for samfunnsforskning og Norwegian Research Centre (NORCE).

Panelet blir driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

For kontaktinfo, se denne siden.

Hva skal svarene brukes til?

Svarene fra spørreundersøkelsen brukes til forskning på norsk offentlig forvaltning. I motsetning til de fleste spørreundersøkelser, betjener Norsk forvaltningspanel flere ulike forskningsprosjekter samtidig. Dette vil bidra til å redusere antall spørreundersøkelser som sendes ut til offentlig forvaltning i Norge, på grunn av koordinert datainnsamling. I etterkant av undersøkelsen, vil forskningen formidles i gjennom ulike kanaler, inkludert her på nettsidene, samt skrives til vitenskapelige publikasjoner i norske og internasjonale tidsskrift.

Norsk forvaltningspanel følger deltakerne over tid. En viktig del av forskningen er å kartlegge endringer i folks meninger om viktige spørsmål gjennom flere år. Vi vil gjennomføre to undersøkelser i året. Den ene undersøkelsen vil være rettet mot temaer knyttet til din jobb i forvaltningen. Den andre undersøkelsen vil også inneholde forskjellige temaer som for eksempel demokrati, miljø, innvandring, arbeid, helse og medier. I tillegg kan det bli aktuelt å be om deltakelse i kortere undersøkelser i forbindelse med spesielle hendelser.

Hvordan vet jeg at invitasjonen/lenken er trygg?

Om du holder musepekeren over lenken i invitasjonseposten vil du se at den tar deg til en lenke med stammen «cnfrmt.eu» eller «horizons.confirmit.eu». Vi forstår godt at du er skeptisk til å trykke på denne, men om eposten kommer fra "nfp@horizons.confirmit.eu" skal du ikke være redd for å benytte linken. 

Norsk forvaltningspanel sin databehandler (Ideas2Evidence) bruker surveyverktøyet Confirmit til gjennomføring og håndtering av spørreundersøkelsen. Verktøyet er et globalt velrenommert programvaresystem for gjennomføring av internettundersøkelser, og blir brukt av en rekke store surveyorganisasjoner. 

.eu blir brukt fordi vi bruker Confirmit sin europeiske server. På den måten blir alle data lagret i EØS, og følger europeisk lov.

Hva får jeg ut av det?

Din deltakelse i Norsk forvaltningspanel er svært viktig, og vil bidra til sentral kunnskap om samfunnet vårt. Med ditt verdifulle bidrag som ansatt i sentralforvaltningen, ønsker vi å belyse politiske problemstillinger som er viktige i og for samfunnet. Det er også en anledning til å uttrykke dine meninger.

Forskning har alltid som mål å være samfunnsrelevant. Ved å inkludere ansatte i offentlig forvaltning i forskning på politikk forventer vi at Forvaltningspanelet vil ha stor nytteverdi. Forhåpentligvis kan forskningen bidra i samfunnsdebatten, være med på å sette saker på den politiske agenda, samt belyse mulige tiltak og løsninger for samfunnsutfordringer.

Forvaltningspanelet er nå også en del av en større, nasjonal forskningsinfrastruktur kalt Koordinerte online paneler for forskning på demokrati og styresett (KODEM). Det vil si at noen av Norsk forvaltningspanels undersøkelser vil være koordinerte med undersøkelser i andre nøkkelpopulasjoner i den demokratiske styringskjeden, inkludert Norsk representantpanel (folkevalgte politiske representanter), Norsk journalistpanel (journalister og redaktører) og Norsk medborgerpanel (et utvalg av innbyggere over 18 år). Om du er interessert, kan du lese mer om resultater fra KODEM sitt pilotprosjekt i denne spesialutgaven av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, vol.38, utg.4.

Kan svarene kobles til meg?

Svarene du oppgir i undersøkelsen vil ikke kunne kobles til deg som person, og behandles strengt konfidensielt. Lenken mellom responsene og respondentenes e-postadresse brytes når feltperioden er over, og datafilene som databehandler mottar avidentifiseres. Du kan lese mer om databehandling og personvern i NFP her.

Kan jeg melde meg av?

Deltakelsen er selvsagt frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra Norsk forvaltningspanel, uten å oppgi noen grunn for det. Du kan enten velge å avstå fra invitasjonene du får, eller kontakte nfp@uib.no dersom du ikke ønsker å blir kontaktet igjen.

Kan jeg melde meg på (igjen)?

Dersom du er ansatt i sentralforvaltningen, altså departement og direktorat (unntatt regionkontor) kan du melde deg på via denne nettsiden. Dersom du har meldt deg av, men ønsker å melde deg på igjen, kan du enkelt gjøre det ved å kontakte oss på nfp@uib.no eller telefon 55 23 40 00.

Kan jeg endre svarene mine?

Du kan gå fram og tilbake i undersøkelsen før du sender den inn. Etter at den er fullført, er det dessverre ikke mulig å endre svarene dine.

Kan jeg avbryte og fortsette senere?

Du kan når som helst underveis i undersøkelsen avbryte og gjenoppta senere om du har oppgitt e-postadresse. Neste gang du logger deg inn igjen vil du kunne fortsette der du slapp, om du følger lenken du får tilsendt på e-post. 

Må jeg oppgi e-postadressen min?

Dersom du ønsker å bli med i fremtidige undersøkelser, trenger vi e-postadressen din for å kontakte deg. Kontaktinformasjonen din blir ikke under noen omstendigheter gitt videre til noen tredjepart.

Hvor mange undersøkelser skal jeg svare på?

Det er opp til deg. Vi ønsker å beholde deltakere så lenge som mulig, og at de er med i lang tid framover. I utgangspunktet, er det lagt opp til to undersøkelser i året, hver på 10-15 minutter.