Home
Norwegian Panel of Public Administrators

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Her finner du svar på noen ofte stilte spørsmål. Kontakt oss på nfp@uib.no dersom du har spørsmål som ikke blir besvart her.

Hvorfor er jeg invitert?

Alle ansatte i sentralforvaltningen – i departementer, direktorater og tilsyn - er invitert til å melde seg inn i panelet. 

Hvordan vet jeg at invitasjonen/lenken er trygg?

Invitasjoner til undersøkelsen sendes via epostadressen nfp@horizons.confirmit.eu i form av en lenke med stammen «cnfrmt.eu» eller «horizons.confirmit.eu»

Hva får jeg ut av det?

Din deltakelse i Forvaltningspanelet er svært viktig, og vil bidra til sentral kunnskap om samfunnet vårt. Med ditt verdifulle bidrag som ansatt i sentralforvaltningen ønsker vi å belyse politiske problemstillinger som er viktige i og for samfunnet. Det er også en anledning til å uttrykke dine meninger. Forskning har alltid som mål å være samfunnsrelevant. Ved å inkludere ansatte i offentlig forvaltning i forskning på politikk forventer vi at Forvaltningspanelet vil ha stor nytteverdi. Forhåpentligvis kan forskningen bidra i samfunnsdebatten, være med på å sette saker på den politiske agenda, samt belyse mulige tiltak og løsninger for samfunnsutfordringer.

Forvaltningspanelet er nå også en del av en større, nasjonal forskningsinfrastruktur kalt Koordinerte online paneler for forskning på demokrati og styresett (KODEM). Det vil si at noen av Forvaltningspanelets undersøkelser vil være koordinerte med undersøkelser i andre nøkkelpopulasjoner i den demokratiske styringskjeden, inkludert Representantpanelet (folkevalgte politiske representanter), Journalistpanelet (journalister og redaktører) og Medborgerpanelet (et utvalg av innbyggere over 18 år). Om du er interessert kan du lese mer om resultater fra KODEM sitt pilotprosjekt i denne spesialutgaven av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, vol.38, utg.4.

Kan jeg melde meg av?

Deltakelsen er selvsagt frivillig, og du kan når som helst trekke deg fra Forvaltningspanelet, uten å oppgi noen grunn for det.

Kan jeg melde meg på (igjen)?

Dersom du er ansatt i sentralforvaltningen, altså departement og direktorat (unntatt regionkontor) kan du melde deg på via denne nettsiden. Dersom du har meldt deg av, men ønsker å melde deg på igjen, kan du enkelt gjøre det ved å kontakte oss.

Kan jeg endre svarene mine?

Du kan gå fram og tilbake i undersøkelsen før du sender den inn. Etter at den er fullført er det ikke mulig å endre svarene dine.

Kan jeg avbryte og fortsette senere?

Du kan når som helst underveis i undersøkelsen avbryte og gjenoppta senere om du har oppgitt e-postadresse. Neste gang du logger deg inn igjen vil du kunne fortsette der du slapp, om du følger linken du får tilsendt på e-post. 

Må jeg oppgi e-postadressen min?

Dersom du ønsker å bli med i fremtidige undersøkelsen trenger vi e-postadressen din for å kontakte deg. Kontaktinformasjonen din blir ikke under noen omstendigheter gitt videre til noen tredjepart.

Hvor mange undersøkelser skal jeg svare på?

Det er opp til deg. Vi ønsker å beholde deltakere så lenge som mulig, og at de er med i lang tid framover. I utgangspunktet er det lagt opp til to undersøkelser i året, hver på 15 minutter. Det er også mulig at det noen ganger kan bli opptil tre undersøkelser i året.