Home
Social Influence Processes on Adolescent Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny forskning

Juniorforsker

Forsningsgruppe SIPA er samarbeidspartner i et spennende forskningsprojekt der ungdomsskoleelever skal gjennomføre et forskingsprosjekt innen et tema de interesserer seg for.

elever
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Om prosjektet

I dette prosjektet er det elevene selv som bestemmer hva de ønsker å forske på og hva de ønsker å påvirke. Elevene får veiledning av voksne støttespillere og går gjennom de ulike steg i en forskingsprosess. Målet er å øke medvirkning og at elevene skal få mulighet til å fremme sine funn og komme med forslag til løsninger.

Ungdommene tilegner seg kunnskap og erfaring om hvordan et studie blir gjennomført , lærer seg metoder for innsamling av informasjon og teknikker for analyse/tolking. Elevene lærer også hvordan funnene og kunnskapen de har tilegnet seg gjennom prosjektet formidles , samt hvordan de kan påvirke for å oppnå endring.

Les mer om prosjektet