Home
Department of Economics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Spørsmål og svar om ITØK

Her finner du spørsmål og svar fra tidligere nettmøter

Main content

Hvordan finner jeg ITØK på Samordna Opptak?

her (ekstern lenke til Samordna Opptak) og skriv 184803 inn i Søk feltet øverst til venstre.

Jeg mangler R2, kan jeg søke på ITØK likevel?

Det integrerte masterprogrammet i informasjonsvitenskap og økonomi har spesielle opptakskrav. Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende.

Du dekker kravet, selv om du ikke har generell studiekompetanse, hvis du har

  • bestått 1-årig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 eller
  • bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høgskoleutdanning
  • bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

Du finner mer informasjon om disse alternative veiene inn på ingeniørutdanningene her: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/

Det er også mulig å dekke kravet om matte og fysikk med høyere utdanning. Ta kontakt med opptak ved UiB (opptak@uib.no) for en vurdering av om utdanningen din dekker opptakskravene.

Blir snittet høyt? Hvor mange plasser blir det i 2021?

Det er vanskelig å si hva opptaksgrensen blir, da det er umulig å forutse. Det er stor interesse for Itøk så vi tror det kommer til å ligge mellom 50 og 55 poeng (for førstegangssøkere), men det er ren gjetning. Vi planlegger minimum 25 plasser i 2021.

Hvordan er fordelingen av ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål på skoleplassene?

Halvparten fra hver.

Må man ha noe erfaring med programmering og lignende siden studiet har et stort innslag av IKT fag?

Nei. Det vil bli gitt innføringskurs i programmering. Det kreves ingen forkunnskaper

Jeg går på et annet program ved UiB. Kan jeg søke om overgang til ITØK?

Eneste opptaksmulighet til ITØK er via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Er det noe sivilingeniørmiljø i Bergen?

Ja! Ved UiB er det fem sivilingeniørstudier, som tar inn rundt 150 dyktige studenter i året, altså 750 studenter totalt. Det er et svært aktivt miljø, med linjeforeninger, felles arrangement, seminarer, bedriftsbesøk osv.

Hva er forskjellen til Indøk ved NTNU?

Den viktigste forskjellen er at ITØK har betydelig mer økonomi og finans enn Indøk, uten at dette går på bekostning av IKT. Vi får dette til ved å ha færre matte- og fysikkurs. Videre har vi allerede i 1. og 2. semester ekslusive kurs for ITØK-studentene. Studieplanen gir oversikt. Merk også at ITØK studenter kan ta valgfag ved NHH, dette er en styrke i forhold til Indøk.

Hvem vil være faddere når det er første gang studiet holdes?

I 2021 vil førsteårsstudentene få faddere fra Institutt for Økonomi og Informatikk/Informasjonsvitenskap. Fra og med 2022 vil ITØK-studenter være faddere. Det vil være fokus på å ta imot de nye ITØK-studentene på en god måte.

Det står at det blir praksisemne i år 2. Hvilke bedrifter er involvert?

Vi har nært samarbeid med Finance Innovation, Fintech-klyngen i Bergen, en paraplyorganisasjon for mange spennende bedrifter innen IKT og Finans i Bergensområdet. Disse bedriftene har ønske om å tiltrekke seg dyktige studenter. Vi ønsker å ha bredde i bedriftene som tar imot praksisplasser, inkludert IT konsulentselskap, bank/finans, industriselskap, forvaltning mm. Målet er at alle ITØK-studenter finner noe av interesse.

Hvor stor del av undervisningen vil være obligatorisk?

I noen kurs vil det være både obligatoriske forelesninger, seminarer og innleveringer (som i ITØK101 Mikroøkonomi i første semeter) mens i andre fag er innleveringer og seminarer obligatoriske. Det varierer fra kurs til kurs, og vil være nærmere beskrevet i kursbeskrivelsen.

Vil det være mulighet for utveksling?

Ja! I utgangspunktet er det lagt opp til utveksling i 9.semester, men det er mulig å reise ut tidligere. Godkjenning i forhold til ITØK fag må gjøres i forkant.

Kan en ta kurs på NHH?

Ja! Valgfag på masternivå kan tas på NHH. Et stort antall kurs er tilgjengelige innen finans, samfunnsøkonomi og økonomisk styring (mer presist er det åpent for å ta kurs innen FIE, ECO, ECN og BUS profilene).

Kan jeg få godkjent fag fra tidligere?

Ja det kan du, men det finnes klare begrensninger. Her er retningslinjene:

  • Alle søknader om fritak for kurs behandles individuelt, etter at du har fått plass ved studiet. Du kan ta kontakt på itok@uib.no hvis du ønsker en tentativ vurdering før du søker.

  • Det må være stor grad av overlapp mellom kurs for at du skal få godkjenning (dette gjelder spesielt i år 1+2+3 siden det er mange valgfag i år 4+5)

  • Som hovedregel kan du få fritak for maksimalt 90 studiepoeng på “bachelornivå” (år 1+2+3 av ITØK) og maksimalt 30 studiepoeng på “masternivå” (år 4+5 av ITØK), altså 120 studiepoeng (to år) totalt

Legg videre merke til:

  • Kursene med ITØK-kode skal det svært mye til for at du får fritak for, siden disse er skreddersydde og unike for ITØK.

  • Exphil fra annen institusjon får du godkjent.

  • INFO132 Innføring i programmering kan erstattes med for eksempel INF100 ved UiB.

  • Brukerkurs i matematikk (av typen MAT101 ved UiB) gir ikke fritak for MAT111 fordi pensum er vesentlig forskjellig.

Du søker om godkjenning av tidligere utdanning her.

Samarbeider ITØK med NHH og HVL? Tar man noen av fagene ved disse campusene?

Ja, vi har utstrakt samarbeid med NHH, og det blir anledning til å ta valgfag (masternivå) ved NHH. Bergen har et betydelig sterkere økonomi/finans miljø enn Trondheim, dette mener vi er en styrke i forhold til NTNU. Når det gjelder HVL må en søke om studierett for å ta valgfag der.

Det står at studiet er på engelsk og norsk. Er det mye som går på engelsk?

Enkeltemner vil være på engelsk, men flertallet går på norsk. Det vil være litt variasjon over år hvilke emner som går på norsk og engelsk, men du kan alltid besvare eksamen på norsk om du ikke ønsker å besvare på engelsk.

Bør en ha tatt økonomikurs på vgs?

Nei. Det vil bli gitt innføringskurs både i mikroøkonomi og makroøkonomi. Det kreves ingen forkunnskaper.

Hva er forskjellen til siv.øk studiet ved NHH?

Siv.øk er en bred utdannelse i økonomisk-administrative fag, mens Itøk gir deg spesialisering i IKT og økonomi helt fra starten av.

Får man god nok faglig tyngde med så få mattefag på UiB sammenlignet med at NTNU har 4 mattefag?

Definitivt ja! I tillegg til de rene matematikkfagene så har de fleste økonomifagene integrert matematikk. I tillegg er det statistikk/økonometrikurs, som også bruker matematikk.

Lærer man mer på NTNU siden de har 4 fag kontra 3 fag i semesteret?

Nei. NTNU har 7.5 studiepoeng per kurs, mens vi har 10. Omfanget per semester er derfor det samme.