Home
Department of Sociology

Trainee i EØS-sekretariatet

Jonas Rekdal Mathisen fikk trainee stilling i EØS sekretariatet etter fullført master.

Main content

Det er utrolig artig å forsøke å bruke teoretiske perspektiver i praksis!

Hvorfor valgte du å studere sosiologi ved UiB?

Å starte på sosiologi var litt tilfeldig. Jeg startet med et årsstudium, men valgte å fortsette med både bachelor og mastergrad ved Universitetet i Bergen. Grunnen til at jeg ble på studiet var på grunn av det faglige og sosiale. Jeg fikk gode venner på studiet, likte byen og syntes det var interessent å bruke ulike teoretiske perspektiver til å forstå samfunnet rundt oss.

 

Hva skrev du masteroppgave om?

Min oppgave handlet om barn og unge med alvorlig overvekt som gikk til behandling ved sykehus. Her så jeg på hva som kjennetegnet denne gruppen barn og unge, og om sosiale faktorer hadde en sammenheng med behandlingsutfall etter ett år. Jeg brukte kvantitativ metode, med survey og pasientdata. Jeg bygget analysen på et livsløpsperspektiv, med et fokus på sosiale strukturer og ulikhet. Det var utrolig spennende å drive egen datainnsamling og gjøre en sosiologisk analyse med praktisk betydning. Jeg kan godt anbefale andre sosiologistudenter til å høre med institusjoner i byen, som Folkehelseinstituttet eller Helse Bergen, om det er noe som er lite forsket på!

 

Hva jobber du med?

I dag har jeg trainee i EØS-sekretariatet. Jobben min er i resultat og evalueringsavdelingen, hvor vi jobber med resultatstyring og evalueringer av EØS-midlene. Hovedsakelig jobber jeg selv med datarapportering og kvalitet, lager analyser og er med på å følge ulike programmer og prosjekter.

 

Var temaet på masteroppgaven du valgte av relevans for din nåværende jobb?

Ja, absolutt! Formålet med EØS-midlene er å redusere økonomiske og sosial ulikhet. For å komme dit brukes blant annet resultatstyring som utgjør et rammeverk for endring og evaluere resultater underveis for å nå målet. Hele mastergraden med stort fokus på både endring og metode er noe jeg bruker hver dag. Det er utrolig artig å forsøke å bruke teoretiske perspektiver i praksis!

 

Hadde du relevant arbeid, eller deltok du i relevante aktiviteter i studietiden? (verv etc.)

I løpet av studietiden var jeg aktiv i Røde Kors. Der har jeg lært mye om organisasjonsvirksomhet, samarbeide med andre og evaluere aktiviteter. Alt dette er viktig for stillingen jeg har i dag – og de i fremtiden. I tillegg har jeg arbeidet som seminarleder ved Sosiologisk institutt. Stillingen er nyttig siden jeg kommenterte flere tekster, formidlet og drøftet ulike perspektiver og forskning alltid kommer godt med i et verdt arbeidsforhold. 

 

Hva er det beste med jobben og hva er mest utfordrende?

Selv om jeg er trainee får vi et godt stipend og egen leilighet. Jeg har en egen mentor og hele formålet med stillingen er å lære. Man får jobbe selvstendig med tematikk man liker, som for min del er en del helse og analyse. Å ha denne muligheten til å bruke teori i praksis og få tett oppfølging er utrolig givende!

 

Hvordan kommer din utdanning i sosiologi til nytte i din nåværende jobb?

For min del har metode vært utrolig viktig. Her bruker vi både kvantitative og kvalitative metoder som brukes for å bestille evalueringer, følge opp programmer eller annet analysearbeid. Sosiologien er et bra verktøy til å stille spørsmål og forstå hva som skaper sosial endring på sikt. I tillegg er det å bruke et sosiologisk perspektiv nyttig siden man har flere perspektivet å bidra med, alt fra spørsmål om sosial ulikhet til endringer mellom by og land, og ikke minst et fokus på personene som opplever endring.

 

Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

Det er mer som skjer og man jobber med flere problemstillinger samtidig. Utenom jobb er det også deilig å kunne koble helt av med noe annet, som utgjør en annen type fleksibilitet som vi hadde under studiene.

 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

Jeg vil også anbefale de ferskeste studentene til å finne noe de bryr seg om utenom studiene, som for min del av Røde Kors. Frivillig aktivitet gir mye ansvar og man kommer seg utenfor studentboblen i ny og ne.

 

For deg som nærmer deg ferdig vil jeg anbefale å starte søkingen tidlig. Da kan man bare søke på stillingene man faktisk har lyst på, og om det ikke ordner seg mot slutten kan man søke flere stillinger. Akkurat nå er det flere stillinger åpne i EØS-midlene med søknadsfrist 1. mars som jeg vil anbefale på det sterkeste.