Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
UiB innsikt

UiB innsikt: Materien, Gesten og Sjelen: Møter mellom billedkunst, arkeologi og prehistorisk kunst

Velkommen til Fakultet for kunst, musikk og designs UiB innsikt-seminar, lørdag 25. september!

Materien, Gesten og Sjelen: Møter mellom billedkunst, arkeologi og prehistorisk kunst
Fra hulene i Fontainebleau.
Photo:
Geir Harald Samuelsen

Main content

Fakultet for kunst, musikk og design inviterer sammen med UiB innsikt til et seminar som tar utgangspunkt i utstillingen «Dig It Up and Put It in a Bag» på Universitetsmuseet i Bergen.

Utstillingen er del av det internasjonale og kryssdisiplinære forskningsprosjektet «Materien, Gesten og Sjelen» som ser på hvordan samtidskunst kan skape berøringspunkter med arkeologi.

Se sendingen på Youtube her: https://www.youtube.com/watch?v=LXUTv1SjCtE

Prosjektet, i likhet med utstillingen og samtalen i Aulaen, har som mål å undersøke hvordan samtidskunsten forholder seg til fortiden, med ekstra søkelys på før-historiske spor, tegn og symboler. Samtalen skal forsøke å gi innsyn i hvordan kunst og arkeologi kan tilby ulike ståsteder og tilnærmingsmåter i møte med fortidens materiale, om hvordan former går igjen, hvordan vi husker og hvordan fortiden hele tiden endrer karakter, fordi punktet den betraktes fra er i kontinuerlig forandring.

Samtalen vil gå inn i tematikken med konkrete eksempler på hvordan kunst og kunstnerisk forskning kan operere i dagens akademiske kultur og i kulturen for øvrig. Samtidig vil samtalen komme inn på de erfaringene som er gjort underveis i prosjektet «Materien, Gesten og Sjelen», for å se om det har oppstått synergetiske nyvinninger mellom de ulike fagfeltene mens arbeidet har pågått.

Panel:
Geir Harald Samuelsen, leader of the project: Matter, Gesture, and Soul. Visual artist, PhD, associate professor, and researcher at the Art Academy – Department of Contemporary Art, Faculty of Fine Art, Music and Design, University of Bergen. 

Elin Tanding Sørensen, visual artist, landscape architect and independent researcher. Ph.D. in Marine Landscape Architecture affiliated to the the Faculty of Landscape and Society Norwegian University of Life Sciences (NMBU).

Torill Christine Lindstrøm, professor of psychology and archaeologist, Department of Psychosocial Science, Faculty of Psychology, and SapienCE, CoE, Department of Archaeology, History, Cultural studies, and Religion, Faculty of Humanities, University of Bergen.

Ordstyrer: 
Frans Jacobi, Instituttleder på Kunstakademiet, KMD.

 

Arrangør: Fakultet for kunst, musikk og design og UiB innsikt.

 

Velkommen!