Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Studentstipendiat

Kristin Skjæseth

‘Et kort liv godt levd’: En kvalitativ studie av sentrale faktorer for god kommunal barnepalliasjon

Main content

I 2020 døde 245 barn under 18 år, hvorav 164 døde av alvorlige sykdommer. Noen barn med alvorlige tilstander dør i løpet av sitt første leveår, mens mange lever i flere år med komplekse og ofte langvarige behov for helsehjelp.

Helsehjelpen til disse barna skal funderes i prinsippene for barnepalliasjon, definert som «en aktiv og helhetlig støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov, som starter ved diagnosetidspunkt og varer livet ut, med etterfølgende oppfølging av familie. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra 0 – 18 år, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over denne alder».

Målet med prosjektet er å utforske hvilke faktorer som er avgjørende for god kommunal barnepalliasjon.

Kristin Skjærset ved hjelp av litteratursøk summere opp relevant forsking innen barnepalliasjon med fokus på primærhelsetjenesten. Hun skal analysere kvalitative data og skrive ut resultatene i samarbeid med veileder. Arbeidet vil danne grunnlag for en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift.

Professor May Hauken er veileder for Kristin i stipendperioden.