Home
Continuing Education
Videreutdanning

Tar videreutdanning i kommunal ledelse

– Jeg håper å få solid innføring i rammer og muligheter for ledelse på ulike nivå i kommunen, som jeg kan ta med tilbake til egen organisasjon, sier Helge Andreas Pareli Notland. Denne høsten er han i gang med første modul i UiBs nye nye masterprogram i kommunal ledelse.

Main content

Å kunne kombinere jobb og studier på denne måten er svært verdifullt siden man kan ta i bruk kompetansen med en gang og aktualiteten i problemstillingene som tas opp oppleves som relevante og virkelighetsnære.

Helge Andreas Pareli Notland jobber som rådgiver innen strategisk kompetanseutvikling ved HR Konsern i Bergen kommune og er nå i gang med masterstudier i kommunal ledelse. 

Hva var den viktigste grunnen til at du søkte deg til dette studiet? 

– Jeg hadde et ønske om videreutvikling, både for min egen del og for at det skal komme til nytte i jobben. Jeg jobber med lederutvikling for hele kommunen og ønsker derfor å være oppdatert på nyere forskning og metode innen dette.

Det nye erfaringsbaserte masterprogrammet i kommunal ledelse er under utvikling og skal bestå av flere frittstående moduler som kan tas enkeltvis eller settes sammen til en full master. 

Denne høsten er Helge Andreas og 30 andre medstudenter fra ulike kommuner landet rundt i gang med den første modulen: Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere. Studiet går på deltid fra oktober til juni, og består av til sammen fire samlinger ved UiB i tillegg til nettbaserte læringsaktiviteter. 

Hvilke forventninger har du, nå som du er i gang med denne første modulen? 

– Studiet virker meget godt faglig forankret fra ulike perspektiver, både juridisk, metodisk og teoretisk, og jeg håper den kompetansen jeg sitter igjen med til slutt også kan få ringvirkninger for andre i organisasjonen. Å utvikle gode ledere er en nøkkel for at kommunen skal lykkes som organisasjon.

De neste modulene i programmet skal etter planen starte opp fra høsten 2022 og utover. Er du interessert i å ta også de neste modulene? 

– Om jeg bygger videre til å ta en hel mastergrad vil tiden vise. Men jeg er uansett svært interessert i å utvikle egen kompetanse og bygge gode nettverk for fremtiden. Jeg er spent på hvordan de neste modulene blir når de blir klare.