Home
News

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Krigen i Ukraina

Unge kan være mer sårbare for krigsredsel

- Unge er en utsatt gruppe nå som usikkerheten rundt krigen er stor, sier forsker Unni Marie Heltne fra senter for Krisepsykologi. Les hennes fire råd for de som er redde.

Krig i Ukraina Donetsk flyplass
Russlands angrep på Ukraina i februar 2022 skaper frykt og uro i mange land. Bildet er fra flyplassen i Donetsk etter kamper mellom ukrainske og russiske styrker i 2014.
Photo:
Colourbox

Main content

- Jo mer man leser om krigen, jo reddere kan man bli. Man kan få introdusert trusler man ikke hadde tenkt på engang, og de mer beroligende meldingene blir slått ned av katastrofemeldinger om atomkrig og tredje verdenskrig, sier forsker Unni Marie Heltne fra Senter for Krisepsykologi.

Den første store krisen for mange unge

Ifølge Heltne er både tidligere erfaringer og personlighet avgjørende for hvordan man takler nyhetene om krigen i Ukraina.

- Hvis man for eksempel har opplevd krig på kroppen før kan det øke sårbarheten. Og så vet vi at noen av oss blir lettere bekymret enn andre og grubler mer.

Unge peker seg ut som en gruppe som er særlig utsatt.

- De har mindre erfaring med kriser og har vanskeligere for å se for seg at dette kan gå over, sier hun.

Mens godt voksne har levd gjennom både den kalde krigen, Tsjernobyl-ulykken og atomangsten på 80-tallet, er krigen i Ukraina den første store krisen mange unge opplever.

- Da er det vanskelig å sette det inn i en større sammenheng, sier Heltne.

4 tips for å takle frykten

Ifølge Heltne er det flere ting du kan gjøre hvis du kjenner at det er vanskelig å håndtere frykten. Hennes fire viktigste tips er:

  • Snakk med noen som du opplever er roligere enn deg selv. Hvis du er ung kan det være lurt å prate med noen som er eldre og som har erfart risiko før, for eksempel foreldre eller besteforeldre.
  • Sørg for distraksjon. Ikke følg nyhetsbildet konstant, men kom deg ut og gjør noe annet.
  • Let etter balansert og nyansert informasjon, og hold deg til kilder du stoler på. Ikke les alt du kommer over.
  • Hjelp hverandre med å bli roligere, ikke haus hverandre opp. Støtt hverandre til å tenke mest mulig rasjonelt om denne situasjonen.

Ved å følge tipsene kan en oppleve at litt av frykten slipper taket.

- I begynnelsen kan det virke meningsløst å for eksempel gå på tur fordi man er redd, men når du første kommer i gang vil de aller fleste kjenne at det hjelper. Det handler om å få inn andre inntrykk og tanker slik at man får en pause fra all den skremmende informasjonen, sier Heltne.