Home
DIMENSIONS

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
BESØK

Besøk hos Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg

Den 25. april var aktører tilknyttet forskningsprosjektet DIMENSIONS og forskergruppen i strafferett og straffeprosess på besøk hos Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg i Trondheim.

Main content

Professor Linda Gröning, postdoktor Ingun Fornes, doktorgradsstipendiat Martin Mindestrømmen og mastergradsstudent Victoria Westrum har vært i Trondheim for å besøke Sentral Fagenhet for Tvungen omsorg. Den Sentrale Fagenheten for tvungen omsorg er en nasjonal enhet med ansvaret for personer som idømmes særreaksjonen tvungen omsorg. Alle som dømmes til tvungen omsorg blir overført til Fagenheten for utredning/kartlegging og i samarbeid med den dømtes hjemkommune blir det bygget opp et bo- og omsorgstiltak hvor den dømte skal gjennomføre resterende tid av dommen. 

Besøket ga muligheten til diskusjon på tvers av fagdisplinene, juss og rettspsykiatri. Problematikk knyttet til utilregnelighetsregelen og særreaksjonen ble nærmere drøftet fra ulike faglige posisjoner. De besøkende fikk særlig mulighet til å høre om utfordringene som lovendringen har med ført. Etter lovendringen har flere blitt idømt særreaksjonen tvungen omsorg, noe som skaper store utfordringer for fagenheten. Les mer om problematikken her. Under besøket ble det også gitt en omvisning av institusjonen som er nettopp nyinnflyttet.