Home
Research Group for European Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ronny Gjendemsjø har blitt professor

Ronny Gjendemsjø har blitt utnevnt som professor i rettsvitskap

Ronny Gjendemsjø
Photo:
UiB

Main content

Gjendemsjø vart cand.jur ved UiB i 2003, og jobba etter dette som universitetslektor og stipendiat ved det juridiske fakultet. Doktorgradsavhandlinga hans frå 2011 ber tittelen «Oligopolproblemet – Om anvendelsen av TFEU artikkel 101 og 102 på koordinerte priser i et oligopol». Gjendemsjø har etter dette vore tilsett som førsteamanuensis ved fakultetet. Han har skrive ei rekkje artiklar og bokkapittel – i hovudsak på konkurranserettsområdet. 

Forskargruppa for europarett gratulerer så mykje med professoratet!