Home
UiB strategy work 2023–2030

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Åpent møte:

Fikk innspill om mangfold og inkludering

– Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet. Som samfunnsinstitusjon er det vårt ansvar å gi både kollegaer og studenter like muligheter til å ta del i kunnskapsutviklingen, sier rektor Margareth Hagen.

BIlde av Antonia Johanessen
UiB-student Antonia Johanessen var blant de fire innlederne som var invitert til å holde et innlegg på det åpne innspillmøtet.
Photo:
Pål Adrian Clausen Ryen

Main content

Mandag 12. september åpnet rektor Margareth Hagen det åpne innspillmøtet om mangfold.

–  Vi forsker og utdanner for å bidra til en demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling. Da er det vesentlig at våre studenter og ansatte representerer et stort mangfold, sier rektor Margareth Hagen.

– Stor verdi for strategiarbeidet

Møtet er det tredje innspillmøtet som holdes i forbindelse med arbeidet med ny strategi.

–  Mangfold har en naturlig og viktig plass i den kommende strategien. Innspillene fra studenter og ansatte har stor verdi når vi skal arbeide med mangfold i lys av den nye strategien frem mot 2030, sier prorektor Pinar Heggernes, som leder arbeidsgruppen som utformer strategi.

Fire inviterte innledere ga sine innspill i møtet. Professor Johs. Hjellbrekke ved Sosiologisk institutt, jurist og UiB-alumn Sausan Hussein, student ved Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK) Antonia Johanessen, og vise-dekan for utdanning Yael Harlap fra Det psykologiske fakultet.

Inkludering og kvalitet

–  Vi ønsker å styrke rekrutteringen av studenter med multikulturell bakgrunn og studenter som kom til Norge som barn og unge. Vi ønsker også å rekruttere større andel blant første generasjons akademikere. Med et læringsmiljø hvor alle våre studenter aktivt deltar, lykkes og opplever mestring uavhengig av bakgrunn, vil vi kunne forebygge frafall og utenforskap, sier Heggernes.

Under innspillmøtet gikk Johs. Hjellbrekke nærmere inn på modeller som forklarer sammenhengen mellom foreldres utdanningsnivå og unges studievalg. Og hvorfor kvalitet bør være en rettesnor også når det kommer til mangfoldsarbeid.

– UiB skal være blant de beste i Norge og internasjonalt. Også mangfoldsarbeidet må ha dette som mål, sa professor Johs. Hjellbrekke.

Ga konkrete råd til videre mangfoldsarbeid

Masterprogram i rettsvitenskap ved UiB har i flere år vært et av landets mest populære studievalg. Samtidig rekrutterer programmet færre studenter med minoritetsbakgrunn enn for eksempel medisin og ingeniørfag.

Jurist Sausan Hussein kom til Norge fra irakisk Kurdistan som femåring. Ved Det juridiske fakultet var hun én av få studenter med flerkulturell bakgrunn. Nå arbeider hun som rådgiver ved Statsforvalteren i Vestland.

– Et større mangfold også vil komme arbeidslivet til gode, sa Hussein.

Antonia Johanessen støtter Hussein i at høyere utdanning bør synliggjøres som en farbar utdanningsvei også for elever som ikke har foreldre som kjenner det norske utdanningssystemet.

Hun peker på at studenters opplevelse av å ikke fullgodt mestre norsk kan virke demotiverende.

– Jeg har ett svært konkret råd å gi UiB: Tilby en ordning hvor studenter kan få korrekturlest oppgavene sine. Studenter kan være faglig dyktige og flinke muntlig, men forskjellen på en godt og en dårlig skrevet oppgave kan være på en hel karakter, sa Johanessen.

Yael Harlap, førsteamanuensis og visedekan for utdanning ved Det psykologiske fakultet, ga innspill om hvordan UiB kan arbeide med mangfold på organisasjonsnivå både for ansatte og for studenter, fra rekruttering til kompetanseutvikling.

– Bruk den spissede forskningskompetansen som finnes ved UiB på feltet. Og om det ansettes en person til å jobbe med mangfold, velg heller å ansette to, slik at de som jobber med dette ikke blir isolert i sitt arbeid.