Home
Climate and energy transition

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Energiomstilling

UiS ny partner i Energiomstilling VEST

Universitetet i Stavanger blir partner i kunnskapsalliansen Energiomstilling VEST og styrker dermed vestkandsaksens forskning på energiomstilling.

fra Venstre: Charlotte Gannefors Krafft Manager EOV, Leif Sandal NHH,  Jens Kristian Fosse HVL, Gunn Mangerud UiB, Øystein Lund Bø UiS Stian Anfinsen (Vara for Aina Berg) NORCE.
Styret i EOV (fra venstre) Charlotte Gannefors Krafft, Manager EOV, Leif Sandal NHH, Jens Kristian Fosse HVL, Gunn Mangerud UiB, Øystein Lund Bø UiS og Stian Anfinsen (Vara for Aina Berg) NORCE.
Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB

Main content

Energiomstilling Vest (EOV) ble etablert 2019 som en kunnskapsklynge med fire forsknings- og utdanningsinstitusjonene NHH, NORCE, HVL og UiB for å kunne en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.

EOV bidrar til prosjektgenerering, tilrettelegge for samarbeid, komplementere og bidra til eksisterende virksomheter og klynger etablert i regionen og økt kontakt mellom studenter og næringslivet.

EOV har utstrakt samarbeid med at Universitetet i Stavanger (UiS) i en rekke aktiviteter og større prosjekter, og det er derfor en stor glede at UiS nå tiltrer initiativet og utvider samarbeid på Vestlandet for mobilisering til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling.

Kunnskap og kompetanse, spesielt knyttet til hav- og energinæringene, blir særdeles viktig områder fremover i Norges vei mot et nullutslippssamfunn. UiS sin inntreden i alliansen vil styrke og komplementere de øvrige partneres ekspertiser, kompetanser, og videreutvikle samarbeidet innenfor energiomstilling på tvers av regioner og fagdisipliner både nasjonalt og internasjonalt.

Med UiS som ny partner styrkes Vestlandsaksen og gjennom EOV er det etablert en viktig samarbeidsarena mellom regionens sentrale FoU-institusjoner for å raskere kunne ta ny kunnskap i bruk i næringsliv og forvaltning.

– Det er gledelig og en logisk utvikling av EOV at Universitetet i Stavanger nå kommer inn i samarbeidet. Dette øker synergi og samarbeid i kompetansemiljøene på Vestlandet ytterligere og vil styrke bidraget til omstillingen til et nullutslippssamfunn, sier Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen. 

Charlotte Gannefors Krafft Manager EOV, Kristoffer Moldekleiv Energy Transition Norway, Sølve Sondbø Vestland fylkeskommune, Leif Sandal NHH,  Jens Kristian Fosse HVL, Gunn Mangerud UiB, Tom Christer Fløgstad Aker Solutions, Stian Anfinsen NORCE, Øystein

UiS ble markert som ny partner av styringsgruppen og flere medlemmer i EOVs industriråd. Charlotte Gannefors Krafft Manager EOV, Kristoffer Moldekleiv Energy Transition Norway, Sølve Sondbø Vestland fylkeskommune, Leif Sandal NHH, Jens Kristian Fosse HVL, Gunn Mangerud UiB, Tom Christer Fløgstad Aker Solutions, Stian Anfinsen NORCE, Øystein Lund Bø UiSRigmor Fardal Forskningsrådet, Johannes Magnus Bergen Næringsråd.

Foto/ill.:
Jens H. Ådnanes, UiB