Home
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
#SMIBergen2022

Raskere konsesjonsprosess for havvind

Tiden er knapp for utbygging av havvindparker hvis regjeringens ambisjoner skal nås. Er det mulig å slanke konsesjonsprosessen? Ja, det mener i hvert fall jusprofessor Sigrid Eskeland Schütz.

Graf på bilde av havvindmøller
Figuren viser den komplekse prosessen som leder fram til konsesjon. Før konsesjon kan gis, skal det gjennomføres flere miljøutredninger på ulike detaljeringsnivå, med høringsrunder. Ocean Energy Act er på norsk havenergiloven. SEA står for Strategic Environmental Assessment , EIA står for Environmental Impact Assessment og viser til konsekvensutredning knyttet til et konkret havvindprosjekt.
Photo:
Sigrid Eskeland Schütz 2018

Main content

Schütz er tilknyttet Juridisk fakultet og Bergen Offshore Wind Centre ved Universitetet i Bergen og arbeider med spørsmål knyttet til klima, miljø og marin ressursforvaltning. Hun kommer til havvindkonferansen Science Meets Industry for å snakke om konsesjonsprosesser for havvind. For nå skal Norge for alvor bygge ut havvind.

Sørlig Nordsjø II og Utsira Nord er selve prøvesteinen for en konsesjonsprosess under Havenergiloven – det har ikke vært gjort før.

– Erfaringen så langt er at dette har tatt tid, sier Schütz. – Kanskje blir det auksjon på de inndelte områdene først mot sommeren 2023. 

Balanse mellom effektiv og forsvarlig forvaltning 

Er det et effektivitetspotensial i prosessene som faller inn under Havenergiloven? Schütz mener det. Man kan ta vekk komponenter i prosessen, slå sammen eller kjøre parallelle løp. Utfordringen er å sikre at man ikke gjør noe som er i strid med norsk lov eller internasjonale krav. 

– Behandlingen bør både være så effektiv som mulig, samtidig som den oppfyller grunnleggende hensyn til et forsvarlig kunnskapsgrunnlag og til demokratiske prosesser, sier Sigrid Eskeland Schütz. – Og jeg mener at havenergiloven åpner for en mer strømlinjeformet prosess.

Hør henne diskutere balansen mellom god forvaltning, rammene som havenergiloven gir, og mulighetene for en mer strømlinjet konsesjonsprosess, på havvindkonferansen Science Meets Industry, tirsdag 25. oktober.