Home
Centre for Crisis Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ny artikkel publisert i European Journal of Psychotraumatology

Erik Edwin Nordström har publisert en artikkel i European Journal of Psychotraumatology. Artikkelen omhandler de langsiktige konsekvensene for etterlatte etter terrorhandlinger

Tidsskriftet Psychotraumatology
Photo:
European Journal of Psychotraumatology

Main content

Artikkelen er et resultat av Erik-Edwin sitt PhD-prosjekt og er basert på data innsamlet etter Utøya-terroren i 2011. Erik Edwin har sammen med Jens C. Thimm, Senter for krisepsykologi, Riittakerttu Kaltiala, Tampere University, og Pål Kristensen, Senter for krisepsykologi, sett på de helsemessige langtidskonsekvensene for familier som har mistet en av sine nærmeste i en terrorhandling med særlig fokus på komplisert sorg.

Erik-Edwin er psykologspesialist tilknyttet Helse Fonna HF, doktorgraden finansieres av Senter for krisepsykologi.

Artikkelen "Prolonged grief, post-traumatic stress, and function impairment in parents and siblings 8 years after the 2022 Utøya terror attack" er publisert i  European Journal of Psychotraumatology