Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Ladar opp til miljøvennleg energi

I januar kjem det ei stor utlysing for forskingssenter for miljøvennleg energi. Fleire UiB-miljø er interessertei å søkje.

Møte i Cafe Christie
Energidirektør Kristin Gulbrandsen Frøysa ved UiB ser fram til ein ny søknadsrunde for forskingssenter for miljøvennleg energi.
Photo:
Dag Hellesund

Main content

Det er stor merksemd rundt energi og energiomstilling, og allereie i januar blir det ei ny utlysing for forskingssenter for miljøvennleg energi (FME). Dette er langvarige forskingssenter med både grunnforsking og innovasjon. 

- Ein kan rekne med å få eit slikt senter for åtte år, og det gir ein heilt anna ro, og høve til å dyrke det langsiktige, seier energidirektør Kristin Gulbrandsen Frøysa. 

Den kommande utlysinga vil òg vere opnare enn dei tidlegare, der ein ofte har tenkt teknologisk innovasjon for seg. 

- No er det fokus på å kombinere teknologi med juss, humaniora og samfunnsvitskap for å løyse utfordringane innan fornybar energi og energiomstilling, seier Frøysa. 

Forskingssentra må ha ein tett dialog med brukarpartnerar til dømes i næringslivet. 

- Det må vere ein balanse mellom langsiktige forskingsspørsmål og å svare på kortsiktige brukarutfordringar, seier Frøysa. 

Det er òg viktig at sentra har vidare ambisjonar om å søkje EU-middel, der energi òg er svært viktig for tida.