Home
Crisis

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Bakgrunn

Main content

HENSIKT

Dette er en nettside for psykososial oppfølging etter traumatiske hendelser i kommunene av Senter for Krisepsykologi (SfK) i Bergen.

Nettsiden er et resultat av et toårig prosjekt utført med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Landsforeningen til støtte ved Krybbedød, gjennomført i tidsrommet 2003-2005. En prosjektgruppe ved SfK har fått verdifulle innspill fra en landsdekkende og tverrfaglig referansegruppe med ulik kompetanse knyttet til feltet. Det tekniske Web-oppsettet er utført av hovedfagsstudenter ved Institutt for Informasjons- og Medievitenskap, UiB, i samråd med prosjektgruppen (se under). Web-sidene ble oppdatert per mars 2009, igjen med støtte fra Stiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Landsforeningen til støtte ved Krybbedød (nå: Landsforeningen uventet barnedød).

FAGLIG ANSVARLIG