Home
Department of Social Anthropology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsprosjekt

Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries (PrecaNord)

Prosjektet «Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries» (PrecaNord) utforsker hvordan prekært og uformelt arbeid utfordrer den nordiske modellen.

Logo PrecaNord
Forskningsprosjektet «Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries» (PrecaNord) er et samarbeid mellom Helsingfors universitet, Universitetet i Bergen, Lunds universitet og Stockholms universitet.
Photo:
Future Challenges in the Nordics

Main content

Kort om prosjektet

PrecaNord utforsker bærekraften til den nordiske samfunnsmodellen gjennom en komparativ analyse av prekært og uformelt arbeid i Finland, Norge og Sverige. I fokus er arbeid som karakteriseres av usikkerhet og hvor arbeideren selv bærer en form for risiko. Ved å kombinere kvantitativ og kvalitativ metode og et multiskala forskningsdesign, undersøker vi forekomsten, trendene og driverne av prekært og uformelt arbeid og mulige konsekvenser for arbeidere, arbeidsgivere og mer generelt, samfunnet. Vi søker også å videreutvikle en konseptuell og teoretisk tilnærming til hvordan vi undersøker og forstår prekært og uformelt arbeid i Norden.

Prosjektet pågår fra 2022-2027. Det er finansiert av programmet Future Challenges in the Nordics og er et samarbeid mellom forskere fra Helsingfors universitet, Universitetet i Bergen, Lunds universitet og Stockholms universitet.

Les mer om prosjektet her: Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries (PrecaNord)

Prosjektgruppe

Professor Lena Näre (prosjektleder), Helsingfors universitet
Professor Synnøve Bendixsen, Universitetet i Bergen
Førsteamanuensis Sara Eldén, Lunds universitetet 
Professor Markus Jäntti, Stockholms universitet
Postdoktor Olivia Maury, Helsingfors universitetet
Postdoktor Ann Cathrin Corrales-Øverlid, Universitetet i Bergen
Postdoktor Rasmus Ahlstrand, Lunds universitet